Stedendriehoek

De rekening betalen lukt steeds vaker niet en we durven het niemand te vertellen

Jongeren onder 35 jaar hebben steeds vaker moeite met het betalen van rekeningen.
Jongeren onder 35 jaar hebben steeds vaker moeite met het betalen van rekeningen. © ANP
APELDOORN - Steeds meer mensen ontvangen betalingsherinneringen, treffen een betalingsregeling of vragen om een voorschot op het salaris. En als de schulden echt niet meer zijn te overzien, staat ineens de deurwaarder op de stoep. "Als je partner dan van niets weet, heb je wel wat uit te leggen."
Ook halen steeds meer mensen geld van hun spaarrekening en lenen ze geld bij familie om betalingsachterstanden op te lossen. Dat blijkt uit het Nibud-rapport Rondkomen en betalingsproblemen 2022. De stichting maakt zich met name zorgen over jongvolwassenen onder de 35 jaar.
Uit het rapport blijkt dat deze leeftijdsgroep het meest moeite heeft met rondkomen en het betalen van alle rekeningen. Nooit eerder zag het Nibud deze leeftijdsgroep er zo uitsteken vergeleken met de andere leeftijdsgroepen.

Schuldhulpverlening

De vereniging SchuldHulpMaatje helpt mensen met geldproblemen. Zo ook Niek van Gemeren (69), coördinator bij SchuldHulpMaatje Apeldoorn. Ruim zestig vrijwilligers zetten zich daar in om mensen met schulden er weer bovenop te helpen. En dat worden er steeds meer: "Vroeger zaten we op tweehonderd hulpvragen per jaar. In coronatijd is dat gekelderd, maar nu de energieprijzen zo hard stijgen neemt het overduidelijk toe."
Het aantal jongvolwassenen dat hulp zoekt om hun schulden het hoofd te bieden valt tegen, vindt de Wageningse Marta Dozy. Ook zij ondersteunt mensen in geldnood: "Om hulp te krijgen bij je schulden moet je actie ondernemen, je moet echt ergens naartoe. Dat vinden jongeren lastig."
Van Gemeren beaamt dat: "Er melden zich tegenwoordig iets meer jongeren dan voorheen, maar we vragen ons nog steeds af hoe we die doelgroep beter kunnen bereiken. Jongvolwassenen vinden blijkbaar andere manieren om met hun schulden om te gaan."

Geld lenen bij vrienden

De cijfers van het Nibud bevestigen dat. Sinds 2018 is het aantal mensen dat vanwege betalingsachterstanden bij familie en vrienden aanklopt bijna verdubbeld. Het aantal mensen dat betalingsregelingen aanvraagt is zelfs vervijfvoudigd en ook wordt de spaarrekening steeds vaker aangesproken om de rekeningen te kunnen betalen.
Pas als zelfs de rechter er aan te pas is gekomen en ze met het mes op de keel zitten, kloppen ze bij ons aan
Van Gemeren benadrukt dat dat niet de juiste gang van zaken is: "We merken dat mensen het te lang uitstellen om hulp te zoeken bij hun geldproblemen. Je staat er soms versteld van hoe lang je het kunt volhouden door het ene gat met het andere te vullen. Eerst wordt het spaargeld opgemaakt, dan betalen mensen de huur niet. Een maand later betalen ze de huur met het geld van de zorgverzekering. Vervolgens komen er aanmaningen, incassobureaus en deurwaarders. En pas als zelfs de rechter er aan te pas is gekomen en ze met het mes op de keel zitten, trekken ze aan de bel. Dan zijn ze eigenlijk al veel te diep weggezakt."

Top 4 te laat betaalde rekeningen:

  1. Zorgverzekering (28 procent)
  2. Energierekening (27 procent)
  3. Watervoorziening (24 procent)
  4. Huur / hypotheek (24 procent)

Partner weet soms van niks

Volgens Dozy komen de grootste problemen voort uit schaamte. "Er zijn heel veel mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om uit de problemen te raken, maar uit angst melden ze zich niet."
Van Gemeren herkent dat: "Er heerst een groot taboe op schulden. Het is een hele grote stap om bij ons aan te kloppen, zeker voor jongvolwassenen. Die zwijgen erover tegenover hun ouders en vrienden. Het gebeurt vaak genoeg dat wij de enigen zijn die van de problemen op de hoogte zijn. Het is zelfs een keer gebeurd dat de partner van niets wist en er pas achter kwam toen er een deurwaarder op de stoep stond. Dan heb je wel wat uit te leggen."

De grootste golf moet nog komen

Terwijl het aantal hulpvragen gestaag toeneemt, vreest Van Gemeren dat de grootste toestroom nog moet komen. "Omdat mensen eerst naar andere oplossingen grijpen, zit er een vertraging in. Ik ben echt bang dat ons nog een hele grote golf te wachten staat."