Gelderse Vallei

Wolf beschieten met paintballgeweer mag vanaf nu

De provincie mag de wolf niet meer beschieten met verfkogels.
De provincie mag de wolf niet meer beschieten met verfkogels. © Pixabay/bewerking Omroep Gelderland
OTTERLO - De provincie Gelderland staat niets meer in de weg om met paintball de wolf af te schrikken. De politie gaf donderdag toestemming om de speciale paintballwapens te gebruiken. Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging luidden tegelijkertijd de noodklok over een 'acute en gevaarlijke situatie' op de Hoge Veluwe. De laatstgenoemde organisatie is teleurgesteld in de provincie. Die vindt dat de provincie méér moet doen.
De provincie staat in de startblokken met paintballgeweren, maar kan nog niet zeggen wanneer de wolf de eerste verf op zijn vacht geschoten krijgt. "Als de gelegenheid zich voordoet, kunnen we het inzetten. Maar het is niet te voorspellen wanneer dat is", zegt een provinciewoordvoerder. De Zoogdiervereniging verwijt de provincie een lakse houding ten aanzien van de wolf.
“Al bij de eerste signalen vroegen we de provincie om in te grijpen. Dat hebben ze niet actief gedaan. Week na week zien we de wolf dichter bij mensen komen. De provincie zegt: ze bijten niet. Maar dan is het al te laat”, zegt Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging.

Tamme welpen

Eén jonge, niet schuwe wolf liet zich volgens de provincie te vaak dichtbij mensen zien. Volgens Nationaal Park De Hoge Veluwe gaat het om 'drie welpen die allemaal tam zijn'.
De Zoogdiervereniging vindt dat de wolf niet alleen verjaagd moet worden, zoals de provincie met paintball gaat doen. Ook moet het dier een zender om, stelt de organisatie. “Dan kun je direct het gedrag van het dier observeren.”
De natuurorganisaties wijzen naar het interprovinciaal wolvenplan, waarin stapsgewijs staat vermeld hoe moet worden omgegaan met probleemwolven. Onderin de tabel, op de een-na-laatste rij, staat omschreven wat te doen als een wolf meermaals mensen benadert: 'de wolf moet worden gezenderd en verjaagd. Publiek moet een waarschuwing krijgen niet te voeren. Bij geen resultaat moet de wolf worden gedood'.
Een zender is optioneel. Maar we weten waar de wolf zit.
Provincie Gelderland
De provincie Gelderland, die de roep om snel te handelen onderschrijft, vindt paintball afdoende. Zenders omhangen gebeurt niet: “Het lijkt dat dat onze plicht is volgens het wolvenplan, maar dat is het niet”, zegt woordvoerder Eva Calicher.
“Het is optioneel, om te weten waar de wolf zit en hoe hij zich gedraagt. Maar we weten waar hij zit. Ons doel is nu: afschrikken en zorgen dat de boel niet uit de hand loopt. Wij kiezen voor paintball. Zenderen draagt bij aan de herkenbaarheid, maar dat bereik je ook met verf”, aldus Calicher.
“Onbegrijpelijk”, vindt La Haye van de Zoogdiervereniging de manier waarop de provincie het wolvenplan interpreteert. “Het is heel duidelijk: het wolvenplan stelt dat verjagen altijd samengaat met zenderen. Met alleen paintball verjaag je het dier, maar je weet niet wat het dier daarna doet. Zenderen is haalbaar en nuttig. Je krijgt veel meer informatie over het dier waardoor je de veiligheid van het publiek beter kunt verzekeren. Deze kennis is ook Europees gezien belangrijk."

Geen levensgevaar

Hoe 'acuut en gevaarlijk' de situatie ook is, écht bang hoeven we volgens de wolvenkenner niet te zijn. “De mensen die een wolf dichtbij zagen, zijn niet in levensgevaar geweest. Maar het blijft een wild dier met scherpe tanden die onberekenbaar kan reageren. Tot nu toe toont de wolf geen agressief gedrag. Anders moeten we het dier onmiddellijk doden.”
Het doden van de wolf is volgens de provincie nog niet aan de orde. Maar wachten tot er gewonden vallen, gaat te ver: “De dreiging moet groter zijn. We zitten nu in de fase dat het zoeken van contact ongewenst is. Het is niet heel zwart-wit, er zijn veel omstandigheden die meetellen. Zoals hoeveel mensen het zijn, op welke plekken, et cetera”, aldus Calicher.

Buiten het park zetten

Nationaal Park De Hoge Veluwe noemt het omhangen van zenders 'een klucht'. “Wij hebben geen belang bij zenderen. Wij willen van de wolf af. De dieren moeten eerst worden verdoofd voordat ze een zender om krijgen. Daar willen we aan meewerken. Maar alleen als ze die wolf meteen buiten het park zetten en daar die zender omdoen”, zegt parkdirecteur Seger van Voorst tot Voorst.
De Hoge Veluwe heeft enkele maanden geleden een ontheffing aangevraagd om de wolf van het park te mogen verwijderen. Die ontheffing heeft de provincie nog niet verleend. De parkdirecteur zegt nog niet te weten wanneer de provincie met paintball gaat schieten.
De ontheffing om de wolf, een beschermde diersoort, te beschieten met paintball geldt in heel Gelderland gedurende een half jaar.

Lees ook: