Stedendriehoek / Noord-Veluwe

Wat doen die graafmachines op het Kootwijkerveen?

Natuurherstel Kootwijkerveen
Natuurherstel Kootwijkerveen © Omroep Gelderland
UDDEL - Tractoren rijden af en aan in een zeldzaam stuk Gelderse natuur. Normaal gesproken is het Kootwijkerveen het domein van zeldzame planten en dieren, zoals adders en raven. De afgelopen weken zijn veel bomen gekapt en inmiddels zijn graafmachines bezig om de bovenste laag van de bodem af te graven. Dat is nodig om het veengebied toekomstbestendig te maken, stelt terreinbeheerder Staatsbosbeheer.
Het Kootwijkerveen is een hoogveengebied midden op de Veluwe. En dat is bijzonder. In een verder beboste en droge omgeving leven hier planten en dieren in een kletsnat veengebied. Centraal ligt het Kootwijkerven. Er zijn herstelwerkzaamheden nodig om te voorkomen dat de natuur hier verdroogt, vertelt boswachter Laurens Jansen.
De afgelopen maand zijn daarom meerdere hectaren bos gekapt.

Heide in plaats van bomen

De bomen halen veel water weg uit de omgeving, vertelt Jansen, waardoor het beter is om de bomen weg te halen. Om het gekapte bos te compenseren, wordt op andere plekken weer nieuw bos aangeplant. Met het verdwijnen van de bomen blijft alleen zwarte grond achter. De bedoeling is dat hier heide voor in de plaats komt. Daarom graven machines de toplaag af en wordt er heidemaaisel over uitgestrooid. Dat moet helpen om het gebied sneller om te vormen tot een heideveld. Dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld de adder.
Het leefgebied van deze slangensoort wordt door het natuurherstel groter.

Werken in het najaar

Ook wandelaars zullen het Kootwijkerveen op een andere manier gaan beleven. Het wandelpad wordt verlegd, vertelt Jansen, waardoor er straks een mooier uitzicht over het ven is. De werkzaamheden vinden in het najaar plaats, omdat veel dieren nu elders overwinteren of in winterslaap zijn.
Zo zijn veel vogels vertrokken naar zuidelijkere oorden.
De oevers en het ven zelf worden niet onder handen genomen. Half december zijn de werkzaamheden afgerond, denkt boswachter Jansen. De natuur heeft vervolgens een paar jaar nodig om te herstellen. Het project wordt gefinancierd met subsidie van de provincie Gelderland.