Arnhem en omstreken

Toch drie ton voor festivals, ook Winterfonds komt er

Provinciehuis in Arnhem
Provinciehuis in Arnhem © Omroep Gelderland
ARNHEM - De provincie stelt toch nog 300.000 euro beschikbaar voor culturele evenementen en festivals. In de oorspronkelijke begroting voor 2023 was daar geen geld voor vrijgemaakt, maar na een amendement van D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA is daar verandering in gebracht.
Het duurt nog vier maanden voor er verkiezingen zijn voor de Provinciale Staten, maar woensdagmiddag leek het alsof de Statenleden hun laatste debat aan het voeren waren. De verschillende partijen gebruikten het begrotingsdebat om terug te kijken op de afgelopen vier jaar. De coalitiepartijen benadrukten vooral hoe alles 'samen' was gegaan met alle partijen. Fractievoorzitter Frederik Peters van de VVD sprak van 'een oase van voorspelbaarheid' in de Provinciale Staten.

Workshop inclusiviteit

Over de begroting was weinig onenigheid tussen de partijen. Er werden drie voorstellen tot wijzigingen ingediend. Twee werden er aangenomen, waarvan het amendement over de culturele evenementen het enige was dat extra geld kost.
Het andere amendement ging over 'inclusie', een thema waar ook een aparte motie over is ingediend. Beide zijn aangenomen, waardoor Gelderland vanaf volgend jaar ook een paragraaf 'inclusie' in de begroting op zal nemen. Bovendien krijgen alle Statenleden na de verkiezingen van maart volgend jaar een workshop 'inclusiviteit', om ze te helpen onbedoelde en onbewuste vooroordelen te herkennen en tegen te gaan.
Belangrijk thema was ook natuur en klimaat. Een voorstel van GroenLinks om lichthinder tegen te gaan, kreeg een meerderheid van de stemmen. Met dat plan moet nachtelijke lichtvervuiling door bijvoorbeeld reclame-uitingen of onnodige lampen in (overheids)gebouwen worden verminderd. "Donker waar het kan, licht waar dat moet", is het motto van het voorstel.

Gedeputeerden in lang ondergoed?

De Partij voor de Dieren kreeg de lachers op de hand met een voorstel over lang ondergoed. Om mensen thuis de thermostaat lager te laten zetten, zouden de gedeputeerden zich in lang ondergoed moeten laten fotograferen, om duidelijk te maken dat er andere manieren zijn om het warm te krijgen. Hoewel het voorstel op veel gelach kon rekenen, was slechts een klein deel van de Statenleden voorstander van het plan zelf.

Wel een Winterfonds

De belangrijkste financiële motie kwam, gek genoeg, na het bespreken van de begroting voor volgend jaar. De PvdA stelde voor een Winterfonds op te richten, waarmee mkb'ers, sportverenigingen, kerken, buurthuizen en andere maatschappelijke en publieke voorzieningen geholpen kunnen worden als zij in de problemen komen door de energiecrisis. Daarvoor moet 10 miljoen euro apart gezet worden.
De motie werd aangenomen nadat gedeputeerde Jan Markink toezegde zo snel als mogelijk met een brief te komen, waarin hij duidelijk maakt wat de mogelijkheden zijn. Daarmee hoopt de provincie nog dit jaar organisaties te kunnen helpen als zij om dreigen te vallen.