Stedendriehoek

Komen er ondanks grote zorgen bij inwoners toch nieuwe windmolens?

EEFDE - Door een rechter die het plan naar de prullenbak verwees dachten inwoners van Eefde-West af te zijn van de bouw van een windpark in hun achtertuin. Toch ligt er nu, 1,5 jaar later, een nieuwe vergunning klaar waar de leden van Provinciale Staten deze week over beslissen.
Joke en Henk Lubberding kijken vanuit hun boerderij in Eefde straks mogelijk uit op drie bijna 200 meter hoge molens. Ze vrezen voor ernstige hinder. "De dichtstbijzijnde komt op 400 meter van ons keukenraam. En we zijn niet de enige, er zijn nog meer buren die straks zo dichtbij wonen."

Tweede poging

Het windpark 'IJsselwind' is een initiatief van waterschap Rijn en IJssel en vier lokale energiecoöperaties. De gemeente Zutphen gaf eerder al een vergunning af voor het plan, maar de Raad van State oordeelde dat het plan vol zat met gebreken.
Eind 2021 besloot de provincie werk te maken van een nieuwe vergunning. "Dat moesten we uit de krant vernemen. Het laat zien hoe er met onze belangen wordt gesold, en dat na vele uren vrijwilligerswerk van omwonenden", zegt buurtbewoner Klaas Bron.
Gedeputeerde Jan van der Meer reageert: "De provincie moet schipperen tussen het algemeen belang van duurzame energie en anderzijds het particulier belang van de omwonenden. We hebben gekeken naar beide belangen en denken dat deze locatie prima te realiseren is voor windmolens, met zo min mogelijk overlast voor de omgeving."

Stress en gezondheidsklachten

Maar juist voor die overlast vrezen Joke, Henk, Klaas andere buren. "Continu iets draaiends voor je keukenraam. Met slagschaduw waardoor het licht en dan weer donker wordt, die flitsen kunnen misschien wel een uur per dag gaan duren. Dat veroorzaakt onrust", zegt Joke.
Ook geluidshinder is een grote zorg. "Ik word al onrustig van al dat verkeer dat hier rijdt." Vlakbij de boerderij van Lubberding is in 2013 een nieuwe provinciale weg aangelegd tussen Zutphen en Eefde. "In de nacht worden we vaak wakker van het geluid van vrachtwagens."
In het gebied staan ook al jaren drie windmolens. "Maar de nieuwe turbines komen drie keer dichterbij en worden qua oppervlak vier keer groter. Dus sterker en intensiever geluid, daar gaan we echt wel van wakker liggen. En als je slecht slaapt, daar ga je niet prettiger van leven en daar gaat je gezondheid onder leiden, dat hebben diverse onderzoeken aangetoond."

'Ongezond en asociaal'

Het gebied van Eefde-West ligt ingeklemd tussen het spoor, een industrieterrein, het Twentekanaal en een provinciale weg. "Het geluid valt goeddeels weg in het achtergrondgeluid van het industrieterrein. Dus we denken dat de overlast zoveel mogelijk beperkt kan worden voor de omgeving", zegt gedeputeerde Van der Meer.
Ook zijn er volgens het provinciebestuur goede normen opgesteld. "We hebben goed onderbouwde geluidsnormen en de slagschaduw kunnen we tot bijna 0 uur per jaar terugbrengen. Er wordt groen aangeplant en twintig procent van de winst gaat naar de omgeving. We hopen dat de hinder die men kan ondervinden hierdoor dragelijker wordt."
Eefdenaren zijn niet totaal niet overtuigd van het plan. "Molens van bijna 200 meter hoog op 400 meter zetten van huizen vinden we onaanvaardbaar, ongezond en asociaal", zegt Bron. Als onderzoek aan zou tonen dat de gezondheid van Bron en zijn buren geen gevaar loopt, zou hij met de molens kunnen leven. "Als er met fatsoenlijke afstanden gewerkt zou worden."

Nieuwe landelijke normen

De initiatiefnemers van de turbines hebben haast met hun plannen. Het windpark moet voor 2025 in bedrijf zijn, anders vervalt een door Den Haag verstrekte subsidie. Hiermee krijgen de eigenaren vijftien jaar lang een vergoeding voor de windenergie die ze opwekken.
Eefdenaren roepen de provinciale Statenfracties, die woensdag het plan behandelen, op om de besluitvorming uit te stellen en te wachten op nieuwe landelijke normen voor windmolens. "Het project laten wachten op veilige, gezondheid beschermende, nieuwe Rijksnormen, dat is onze hoop en is voor allen een win – win- win", besluit Bron.
Inwoners van Eefde hebben grote zorgen over windpark IJsselwind.
Inwoners van Eefde hebben grote zorgen over windpark IJsselwind. © Omroep Gelderland