Achterhoek / Gelderse Vallei

Waar of lariekoek? Boeren klaar voor actie om 'aanpak 3500 piekbelasters'

Boeren van FDF hebben maandag crisisberaad over mogelijke nieuwe acties.
Boeren van FDF hebben maandag crisisberaad over mogelijke nieuwe acties. © ANP
ARNHEM - Het botert in de stikstofcrisis al lang niet tussen boeren en de overheid. Als er al broos vertrouwen was, dan verdween dat zaterdag als sneeuw voor de zon. Oorzaak is een artikel van Het Financieele Dagblad (FD) dat claimt dat Den Haag achter de schermen werkt aan een stikstofplan waarin 3500 piekbelasters moeten stoppen. Véél meer dus dan de 500 à 600 bedrijven van stikstofadviseur Johan Remkes. En daarom dreigen weer boerenacties.
"Als dit waar is, dan is dat absoluut onacceptabel", zegt Bart Kemp uit Ede van boerenorganisatie Agractie over het FD-artikel. De krant baseert zich op eigen onderzoek en 'Haagse bronnen'. "Maar ik ga er vanuit dat dit grote onzin is", reageert Kemp, die eerder deze week nog overlegde met landbouwminister Piet Adema. "Hij heeft hier met geen woord over gerept. Het kan niet zo zijn dat je met elkaar tot oplossingen probeert te komen en hier overleg over hebt, terwijl er in de achtergrond hele andere plannen worden gemaakt. Dat is echt onbestaanbaar. Daarom denk ik dat het lariekoek is."

Ministerie herkent aantallen niet

Maar het zaadje is kennelijk gepland, want Kemp laat weten dat hij begin volgende week toch navraag gaat doen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Een woordvoerder van datzelfde ministerie laat Omroep Gelderland weten zich niet te herkennen in de cijfers van 3500 piekbelasters die zouden moeten verdwijnen.
Maar hoe het nu precies zit wordt ook niet helemaal duidelijk. "Het staat nog niet eens helemaal vast wat nu precies een piekbelaster is. We zijn alles nog aan het inventariseren voordat we aan het uitwerken van de plannen toekomen." Volgens het ministerie zou het FD het aantal van 3500 piekbelasters verwarren met het aantal van 3700 PAS-meldingen. Dit was de plicht van boeren om binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) de uitstoot van hun bedrijf te melden die onder een bepaalde grens bleef.
Melden was voldoende, een vergunning was niet nodig. Totdat de Raad van State in mei 2019 alles aanscherpte en alsnog bepaalde dat deze boeren vergunningsplichtig waren. De bedrijfsactiviteiten werden daarmee in één keer als illegaal gezien. Deze boeren krijgen tot 1 december de tijd om zich te melden om de bedrijfsactiviteiten via een vergunning alsnog te legaliseren. Maar de krant heeft het over 3500 piekbelasters en deze PAS-melders zullen niet allemaal piekbelasters zijn. Dat stelt de krant ook niet. Het argument van het ministerie klinkt daarom onduidelijk.

'Heel veel onrust'

De 500 à 600 piekbelasters die volgens het advies van Johan Remkes zouden moeten stoppen met hun bedrijf, zijn onder meer bedoelt om de legalisering van de PAS-melders te compenseren. Het FD stelt dat het aantal van 500 à 600 piekbelasters hiervoor veel te laag is. Dit onderstreept het ministerie wel. Wat dat betreft zou een aanpak van meer piekbelasters wel weer logisch zijn, maar het ministerie blijft erbij dat het aantal van 3500 niet wordt herkend. "Dit veroorzaakt alleen maar heel veel onrust en dat willen we juist niet", laat de woordvoerder weten.

Crisisberaad actievoerende boeren

Maar het leed lijkt al te zijn geleden. Farmers Defence Force (FDF) houdt maandagavond een crisisberaad. "We gaan overleggen of we actie gaan voeren. We gaan het hebben over eisen en of we een ultimatum gaan stellen aan de regering", laat voorman Marc van den Oever weten. Hij zegt dat de actiebereidheid groot is. FDF was al zeer kritisch over het aantal piekbelaster dat Remkes wil laten verdwijnen, laat staan als dat aantal nog zes of zeven keer zo hoog komt te liggen.

'Haags trucje'

Bij de Achterhoekse afdeling van Farmers Defence Force hebben ze nog wel wat bedenkingen bij de hele berichtgeving en de rol van het ministerie. "Je hoort zo veel. Is het een proefballonnetje? Wat is er waar van deze hele berichtgeving?", zegt Rutger van Lier. "Het kan ook zomaar een Haags trucje zijn. Je zorgt dat er veel hogere aantallen worden genoemd, zoals die 3500. Daar ontstaat reuring over. Dan vallen later die 500 of 600 van Remkes in één keer best wel weer mee en dan krijg je die er misschien veel gemakkelijker doorheen."

Zie ook: