Achterhoek

Geen woningbouw op Tuunterveld in Winterswijk

Tuunterveld.
Tuunterveld. © Omroep Gelderland
WINTERSWIJK - Was het Tuunterveld in Winterswijk al afgevallen als locatie voor een bedrijventerrein, er worden ook geen woningen gebouwd in het gebied dat wordt beschouwd als de groene poort naar natuurgebied het Rommelgebergte. "We sluiten niet uit het op termijn nog eens te onderzoeken, maar nu is het niet aan de orde", zegt wethouder Gosse Visser.
Het onderzoek naar de behoefte aan woningbouw op het Tuunterveld was het gevolg van een motie, die door de fracties van VVD, Winterswijks Belang, GroenLinks, PvdA en D66 eind oktober 2021 tijdens de gemeenteraad werd ingediend. Maar Winterswijk kiest na het gevraagde onderzoek voor woningen in de kern, dus voor woningbouw binnen de bebouwde kom zolang daar ruimte voor is.

Duizend woningen

Wethouder Visser erkent dat er behoefte is aan woningbouw in Winterswijk. "Zeker voor jongeren en de sociale woningvoorraad", zegt hij. "Maar de woningbouwplannen die spelen zijn al best hoog, zoals bijvoorbeeld in de wijk De Rikker, Bumerhof en de Narcisstraat. Er zijn plannen voor duizend woningen."
Die woningen staan gepland binnen de kern en daarmee kan Winterswijk uit de voeten. "Dan moet je al heel goed motiveren waarom je nog een locatie buiten de kern zoals het Tuunterveld als woningbouwlocatie wilt aanwijzen. Ook al zullen niet alle plannen voor de duizend woningen worden gerealiseerd. Het is nu inbreiding voor uitbreiding", aldus Visser.