Rijk van Nijmegen

Groesbekers 'zo snel mogelijk' geïnformeerd over opvang jonge asielzoekers

Het pand in Groesbeek waar de minderjarige asielzoekers worden opgevangen.
Het pand in Groesbeek waar de minderjarige asielzoekers worden opgevangen. © Omroep Gelderland
GROESBEEK - De zestig alleenstaande minderjarige asielzoekers die naar Groesbeek komen, arriveren later dan gepland. Er moeten nog wat kleine aanpassingen gedaan worden in het pand aan de Kasteelhof 2 en 4. Ook komt er eerst nog een informatiebijeenkomst voor omwonenden.
De buurt voelde zich afgelopen weekend overvallen door het nieuws dat vrijdagavond laat via een buurtapp was gedeeld, maar dat velen van hen pas zaterdag via de media vernamen. In de buurt leven zorgen om de opvang van zestig jongeren in twee panden met een beperkt aantal kamers.
Op haar website geeft de gemeente Berg en Dal uitleg over zaken rondom de opvang.

Waarom werd de buurt zo laat geïnformeerd?

Burgemeester Slinkman kreeg afgelopen vrijdagmiddag om 15.30 uur een telefoontje van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) dat er een overeenkomst was gesloten met de eigenaar van het pand in Groesbeek, om daar tijdelijk asielzoekers te laten wonen. Alleen, die informatie vond de gemeente te summier om te delen met de buurt. Pas later werd duidelijk dat het om zestig minderjarige asielzoekers ging en is die informatie eerst in een buurtapp gedeeld - en kort daarna met de media.

Waarom heeft de gemeente dit besloten?

“De gemeente heeft niets te besluiten”, zo schrijft Berg en Dal. De eigenaar van het pand en het COA hebben een overeenkomst gesloten. Het pand heeft de juiste bestemming (bijzonder wonen) om asielzoekers te mogen opvangen. De enige rol die de gemeente heeft, is zorgen voor dagbesteding en onderwijs. Dat is de gemeente wettelijk verplicht.

Waarom zo snel?

Vanwege de overvolle opvang in Ter Apel zoekt het COA panden in Nederland waar men snel asielzoekers kan huisvesten. Op het moment dat de pandeigenaar en het COA met elkaar in contact kwamen en tot overeenstemming kwamen, is het COA verder gegaan. Het pand had al de juiste bestemming en er hoefden maar een paar kleine aanpassingen te worden gedaan voor de opvang. “Er is dus geen tijd om ruim van tevoren omwonenden erbij te betrekken”, zo schrijft de gemeente op de website.

Hadden in dit pand geen andere woningzoekenden kunnen wonen?

Nee. In dit pand is ‘gewoon’ wonen niet toegestaan. Het pand heeft de bestemming ‘bijzonder wonen’. Dat betekent dat er alleen niet-zelfstandigen kunnen wonen die begeleiding en/of therapie krijgen.

Wie komen er terecht?

In de noodopvang worden jongens tussen de 13 en 18 jaar (vooral 15-18) opgevangen. Ze komen voornamelijk uit Syrië en in mindere mate uit Eritrea, Afghanistan en Turkije. De afspraak is dat zij voorlopig voor een jaar worden opgevangen.

Wat gebeurt er om overlast voor omwonenden te beperken?

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de jongeren. Overdag gaan ze naar school en daarnaast probeert het COA ontspanningsactiviteiten te organiseren. Er is 24 uur per dag en zeven dagen in de week begeleiding aanwezig.
Ook is er beveiliging tijdens de nacht. De gemeente voegt toe: “Daar is geen concrete aanleiding voor. Maar voor meer zekerheid en voor het veilige gevoel helpt het.” Buiten de locatie is de politie verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde. Binnen en buiten het pand komen camera's.