Rijk van Nijmegen

Nijmegen wil energietoeslag 2023 naar voren halen

Nijmegen wil energietoeslag 2023 naar voren halen
Nijmegen wil energietoeslag 2023 naar voren halen © ANP / bewerking Omroep Gelderland
Nijmegenaren met een laag inkomen krijgen nog dit jaar hun energietoeslag van 1300 euro. De gemeente wil zelfs een deel van de vergoeding van 2023 nog dit jaar uitkeren, zodat zij de winter kunnen doorkomen. Ook studenten komen in aanmerking voor de energietoeslag.
De zogenoemde energiearmoede is voor veel mensen een groot probleem als gevolg van stijgende gas-, warmte- en elektriciteitsprijzen, vooral in combinatie met slecht geïsoleerde woningen. Met de energietoeslag worden inwoners met een laag inkomen deels gecompenseerd voor deze stijgende energielasten.

Deel van toeslag 2023 al in 2022 uitbetalen

Inwoners die recht hebben op de energietoeslag en eerder al 800 euro hebben ontvangen, krijgen in oktober automatisch 500 euro op hun rekening. Eerdere berichtgeving dat het wat betreft de ambtelijke uitvoering lastig was om dat nog dit jaar voor elkaar te krijgen, doet wethouder John Brom af als onzin. Brom: “Daar was helemaal geen twijfel over, dat was een gedachtegang.”
De gemeente streeft ernaar dat inwoners in 2022 ook al 500 euro ontvangen van de 1300 euro energietoeslag waarop zij in 2023 recht hebben.
Nijmegen gaat bij het uitbetalen van de energietoeslag verder dan het landelijk beleid. Die heeft bepaald dat inwoners die tot 120 procent van het sociaal minimum verdienen recht hebben op de toeslag. Nijmegen geeft de toeslag aan mensen die tot 130 procent van het sociaal minimum verdienen. Het college: “Zo helpt de gemeente nog meer inwoners die in de knel komen door de hoge energierekening.”

Ook studenten krijgen toeslag

Ook studenten krijgen een toeslag. Dat was de gemeente eerder dit jaar niet van plan maar een Nijmeegse student stapte deze zomer naar de rechter die stelde dat ook studenten recht hebben op de toeslag. Wethouder John Brom: “De rechtbank zei: jullie sluiten mensen uit. Nou, als we iets niet willen in Nijmegen, dan is het uitsluiten van die groep.”
Eerder wilde Nijmegen wat betreft de studenten wachten op landelijk beleid, maar dat komt er niet. Brom: “Het Rijk blijft op een of andere manier achter dus wij moeten nu gaan beslissen.”

Energietoeslag studenten eerlijk verdelen

Per adres wordt één energietoeslag verstrekt. In veel huishoudens worden de energielasten doorgerekend in de huurovereenkomst. Dit geldt onder andere voor wooneenheden van de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen, maar ook voor veel panden waar de huurbaas de energielasten doorrekent. Op deze manier kan op elk adres een energietoeslag worden verstrekt om te compenseren voor gestegen energielasten.
Waar dat niet het geval is moet de ontvanger van de toeslag die delen met de andere bewoners. Of dat goed gaat kan de gemeente volgens wethouder Brom niet controleren want “dat is achter de voordeur.” Het is dus maar te hopen dat de ontvanger van de toeslag die eerlijk verdeelt, “anders heeft die een heel leuk weekend”, aldus Brom.

Nieuwe aanvragen

Inwoners kunnen tot 30 juni 2023 de energietoeslag van 2022 aanvragen. Nieuwe aanvragen voor de energietoeslag worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De gemeente probeert de aanvragen binnen de termijn van acht weken af te handelen.