Arnhem en omstreken

D66-leider botst hard met Forum over 'LHBTIQ-gekte'

Mattijs Loor van D66.
Mattijs Loor van D66. © Omroep Gelderland
ARNHEM - D66 en FvD kwamen afgelopen week hard met elkaar in botsing in de Arnhemse gemeenteraad. Het ging over het thema diversiteitsbeleid . D66-leider Mattijs Loor wierp de lokale FvD-fractie landelijke uitspraken als 'LHBTIQ-gekte en seksueel deviante politici' voor de voeten, waar hij zich door aangesproken voelde. De opstelling van Forum zou een 'ondermijning van de open samenleving' zijn. FvD betoogt dat het juist D66 is die deze bestrijdt.
De confrontatie tussen de partijen vond plaats rondom een debat over de wijze waarop leden van een bezwaarschriftencommissie geselecteerd moeten worden. Forum diende een voorstel in om bij het gehele proces rondom de rekrutering 'de gemeentelijke doelen op het gebied van inclusiviteit en diversiteit niet in acht te nemen'.

'Selecteer op competenties'

Keuzes moeten gebaseerd zijn op competenties, legt Gino Luurssen (FvD) uit. Je lost volgens hem discriminatie of een onevenredige vertegenwoordiging van een populatie nooit op met diversiteitsbeleid. "Je geeft hiermee, wellicht vanuit goede intenties, het slechte voorbeeld."
Het is niet zo dat Luurssen geen diversiteit meer wil, maakt hij duidelijk op vragen van Loor. "Het gaat erom hoe je die bereikt. Ik wil ervoor pleiten dat je ongeacht de diversiteit van een persoon, mensen moet werven en selecteren op basis van hun competenties. We moeten ervoor oppassen dat we andere persoonsmerken als leeftijd en migratieachtergrond gaan gebruiken om een bepaald ideaal te bereiken in een personeelsbestand."

'Diversiteit ook een kwaliteit'

Loor erkent overigens dat het belangrijk is dat kwaliteit centraal staat. "Maar wat ons betreft is diversiteit ook een kwaliteit."
"In een gemeente waarin is aangetoond dat onbedoelde discriminatie op de loer ligt", verwijst Loor naar het achtergehouden discriminatierapport dat tot een grote politieke rel leidde. "Waar we een actief beleid nodig hebben om het selecteren van steeds diezelfde witte mannen tegen te gaan, is het voorstel van Forum schokkend", vindt hij. Ondanks dat Loor ziet dat het 'genuanceerd klinkt'.

'Afwijkende seksualiteiten'

"Maar vorige week in de Kamer werd het echte gezicht van Forum weer pijnlijk duidelijk", maakt Loor de sprong naar de landelijke fractie. "Met een bijdrage waarin andere culturen en mensen met 'afwijkende seksualiteiten, LHBTIQ-gekte en seksueel deviante politici' duidelijk niet welkom zijn in hun traditionele Europese leven."
Loor voelde zich erdoor aangesproken, betoogt hij met emotie zijn stem. "Het bestrijden van diversiteit zoals Forum dat in deze zaal doet, is een ondermijning van de open samenleving zoals wij die in deze stad koesteren."
Luurssen verwijt Loor zijn spreektijd in de Arnhemse raad te gebruiken om 'zijn eigen verbolgenheid te uiten aan het adres van de landelijke fractie die op zijn emotionele uitbarsting niet persoonlijk kan reageren'. "Want Loor voelde zich 'persoonlijk' aangesproken. Ik hoop dat hij beseft dat hij zijn zetel niet bekleedt voor zichzelf, maar voor heel Arnhem."

'Voorkeursbeleid en identiteitspolitiek'

Door diversiteit als kwaliteit neer te zetten 'rechtvaardigt D66 voorkeursbeleid en identiteitspolitiek', stelt Luurssen. "Iets waar juist een stad als Arnhem afstand van moet nemen."
Het meest ironische vindt Luurssen dat Loor spreekt over het bestrijden van een open samenleving naar aanleiding van zijn voorstel. "Maar is een open samenleving juist niet een plek waar mensen een verschil van inzicht mogen hebben én uiten", vraagt hij retorisch. "Dus bestrijdt D66 hier niet diezelfde open samenleving?"
Voor zijn voorstel vond Luurssen uiteindelijk alleen de PVV aan zijn zijde.