Stedendriehoek / Arnhem en omstreken

Een leuk gesprek aan de borreltafel? Begin over hondenpoep

Een hondendrol op straat.
Een hondendrol op straat. © ANP
APELDOORN - Is het heffen van hondenbelasting nog wel van deze tijd? Gooi die vraag in de groep en je hebt voor uren gespreksstof.
Hondenbelasting is een gemeentelijke heffing. Opruimen van hondenpoep kost gemeenten geld, daarom is er hondenbelasting. Die werd echter ooit ingevoerd om de overlast van met name zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan.
Een gemiddelde hond poept ruim 125 kilo poep per jaar. Elke drol van een hond die we niet opruimen, zou in totaal per jaar leiden tot 188 miljoen kilo poep.
Veel tegenstanders van hondenbelasting zien de belasting als een melkkoe, want de gemeente kan en mag er tekorten mee dekken. Anderen wijzen op willekeur, er bestaat ook niet zoiets als katten- en paardenbelasting. Zo zegt bijvoorbeeld Nancy op Facebook: "Laat ze maar kattenbelasting invoeren."
Gemeenten die hondenbelasting innen, moeten ook controleren of huishoudens honden hebben. De Vereniging Nederlandse Gemeenten zegt dat er relatief hoge kosten zijn verbonden aan het innen van de hondenbelasting.
Oudere mensen die hondenbelasting niet kunnen opbrengen missen hun sociale contacten met andere hondenbezitters
Tineke op Facebook
Ook Tineke zegt op Facebook dat de heffing niet meer van deze tijd is. "In de gemeente Rheden gaan ze daar op nu controleren. En ik vind het erg jammer dat dat gebeurt. Want de oudere mensen die nu een hond hebben, kunnen het vaak niet meer opbrengen en missen daardoor wel hun sociale contacten met andere hondenbezitters."

Niet alle gemeenten innen hondenbelasting

Gemeenten op de Noord-Veluwe, behalve Harderwijk, heffen geen belasting op honden, de meeste gemeenten in de Achterhoek evenmin, maar Aalten en Oost Gelre daarentegen weer wel.
Op Facebook maken reageerders zich ook druk om wat in Nijmegen aan de hand is. Het gemeentebestuur meldde eerst hondenbelasting af te schaffen, maar dit jaar is het bedrag dat je voor je eerste hond moet betalen zelfs 5 euro meer dan in 2021.
De gemeente Nijmegen gaat de komende maanden controleren, ondanks dat de hondenbelasting hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2023 wordt afgeschaft, meldt RN7. Een woordvoerder zegt tegen de lokale omroep van Nijmegen: "Omdat de hondenbelasting dit jaar nog wel geheven wordt, controleert de gemeente dit jaar nog wel. Dit is wel zo eerlijk tegenover de inwoners die deze belasting betalen."
RN7 stelde vast dat Nijmegen 1,2 miljoen euro aan hondenbelasting in Nijmegen int. "De controle levert meer geld op dan het kost", aldus de gemeente.

Moet je poep opruimen?

Ja. Doe je het niet dan riskeer je een boete tot zo'n 150 euro. Heb je een hulphond of een blindengeleidehond, dan ben je niet verplicht de poep van jouw viervoeter op te ruimen.
Waarom veel mensen een hond hebben, je komt meer buiten.
Waarom veel mensen een hond hebben, je komt meer buiten. © ANP
Vorig jaar kregen hondenbezitters hoop, toen bleek dat een meerderheid van de Tweede kamer af wil van hondenbelasting, maar Den Haag aarzelt omdat de afschaffing gemeenten in de problemen kan brengen. Wordt de hondenbelasting daadwerkelijk afgeschaft, dan is de kans groot dat de onroerendezaakbelastingen of de parkeertarieven stijgen. Bijzonder hoogleraar heffingen lokale heffingen Arjen Schep zei daarover bij NPO Radio 1: "Tot de wetgever zegt dat het niet meer mag, heeft de gemeente vrijheid om deze belasting te heffen."
Afschaffen of niet?
Wat de financiële gevolgen zijn voor afschaffen van hondenbelasting verschilt per gemeente, zegt bijzonder hoogleraar heffingen lokale overheden Arjen Schep tegen Omroep Gelderland. "Een gemeente die deze heffing afschaft, zal een eigen keuze maken: een andere belasting verhogen, bezuinigen, of ten laste laten komen van de algemene middelen." Hij wijst erop dat de totale inkomsten van gemeenten gemiddeld voor 15 procent uit opbrengsten uit eigen belastingen bestaan.

Schep: "Het overgrote deel van de inkomsten van een gemeente komt van het Rijk. Er is niet een voorgeschreven of logische eerste keuze voor het opvangen van het verlies aan opbrengst hondenbelasting. Als de keuze voor verhoging van de belastingen wordt gemaakt, dan ligt de keuze voor de verhoging van de onroerendezaakbelasting van eigenaren van woningen voor de hand."

Dit is, evenals de hondenbelasting, een algemene belasting. Een algemene belasting is niet gebonden aan kosten zoals bijvoorbeeld de rioolheffing of de afvalstoffenbelasting. "Een gemeente blijft kosten maken die worden veroorzaakt door honden (uitwerpselen), aanleg en onderhoud van honden uitlaatplekken", zegt Schep. "In die zin is het rechtvaardig om de hondenbelasting te handhaven. Dat is ook de reden dat veel gemeenten deze algemene belasting omvormen tot bestemmingsbelasting: slechts de gemeentelijke kosten worden ermee verhaald." De tarieven dalen dan doorgaans.
De Partij voor de Dieren in Gelderland wil dat hondenbelasting wordt afgeschaft. De partij vindt dit "een onjuiste manier om aan overheidsinkomsten te komen". Gemeenten die nog wel hondenbelasting heffen, moeten die opbrengsten besteden aan voorzieningen die rechtstreeks aan honden of andere dieren ten goede komen, meent de partij. Bijvoorbeeld voor de aanleg van hondentoiletten, de uitbreiding van uitrengebieden en voorlichtingsprogramma's op scholen over huisdieren.
Ook kattenbelasting wijst de partij af.

Hondenpoep en stikstof

Uit onderzoek door de Universiteit van Gent in februari kwam naar voren dat de uitstoot van stikstof in de natuur erger wordt door hondenpoep. Dat was voor Luuk van der Veer van de Partij van de Dieren in de Gelderse Staten reden om vragen te stellen. "Als hondenpoep al bijdraagt aan de stikstofdepositie, hoe zit het dan met paardenmest en paardenurine? Moeten maneges niet meebetalen? Vergeleken met een paardenhoop, heeft een hondenhoopje maar kleine afmetingen."
Het antwoord van de provincie stemde Van der Veer niet tevreden. "De provincie wil niet laten onderzoeken of de stikstof in de mest die paarden achterlaten relevant is. Terwijl dat best eens zo zou kunnen zijn, langs de drukkere ruiterroutes."
Paardenbezitters en maneges betalen geen vergoeding voor gebruik van natuurpaden, tenminste niet aan de overheid, zegt Van der Veer. "Soms wordt er voor toegang met een paard tot een natuurgebied een jaarlijkse bijdrage gevraagd. Daar krijg je dan een nummerplaatje voor dat je in zo'n natuurgebied moet tonen. Natuurmonumenten deed dat bijvoorbeeld rond Eerbeek."
Het is restafval
Hondenpoep is restafval, evenals kattenpoep en mag niet in de de gft-bak en ook niet op de composthoop thuis, vanwege het risico van het overdragen van dierziektes via de compost. Ook kippenmest, duivenmest, kattenbakkorrels en menselijke uitwerpselen (bijvoorbeeld babypoep uit een luier) mogen niet in de biobak. Restafval wordt verbrand. Dit levert energie op om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Bron: afvalscheidingswijzer.nl