Rijk van Nijmegen

In het dorp 30 km per uur rijden, op deze plekken gebeurt dat al (of juist niet)

Scholieren voeren actie in Oosterhout
Scholieren voeren actie in Oosterhout © Omroep Gelderland
OOSTERHOUT - Een 30 km-zone in de bebouwde kom, dat moet de nieuwe norm worden als het aan de Tweede Kamer ligt. Steeds meer Gelderse gemeenten nemen maatregelen om de snelheid te verlagen voor de verkeersveiligheid. In Oosterhout heeft het dorp al een 30 km-zone, maar "soms worden er wel snelheden van 80 of 90 kilometer per uur gehaald."
Verschillende gemeenten in Gelderland overwegen de snelheid in de bebouwde kom nu al terug te schroeven. In Doesburg krijgen drie straten plateaus en fietsstroken en wordt de maximumsnelheid verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur op grote delen. Dit was een wens van de politiek en aanwonenden. De gemeente start in maart 2023 met herinrichting van de wegen. De gemeente Renkum wil ook een 30-km-gemeente gaan worden. De gemeenteraad heeft ingestemd om op termijn de maximale snelheid op alle wegen in de dorpen te verlagen naar 30 kilometer per uur.

Meer 30-kilometer zones

En onlangs is de Dorpstraat in Westervoort aangepast naar een 30 kilometerweg. In Winterwijk streeft de gemeente ernaar om in 10 jaar tijd de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur. De snelheidsbeperkingen worden als eerste doorgevoerd op de Groenloseweg. En ook in Zutphen speelt de discussie, buurtbewoners ervaren verkeersonveiligheid door te hoge snelheden die worden gehaald op 50-kilometerwegen. Verschillende politieke partijen pleiten ook voor een 30 kilometer-zone. En de snelheid wordt ook verlaagd naar 30 kilometer op de centrumring rond Apeldoorn. In Ede en Brummen denken gemeenten er ook over na om bebouwde kom een 30-km-zone te maken.

Structureel te hard rijden

Maar in een gemeente als Overbetuwe heeft alleen de maximumsnelheid verlagen niet altijd het gewenste effect. In Oosterhout is het dorp al een 30-km-zone, op twee straten na. "Er wordt bijvoorbeeld in de Dorpsstraat structureel te hard gereden", zegt de aanjager van de actie, Cyriel Kegels. "In juni vorig jaar zijn er metingen gedaan en soms worden er wel snelheden van 80 of 90 kilometer per uur gehaald."

Voor de kinderen

"We doen het voor de kinderen, in de straat hierachter zit een basisschool. Zij steken hier over en komen met de fiets naar school. Gelukkig zijn er nog geen ongelukken geweest en dat willen we graag zo houden", laat voorzitter Johan Plamont van de dorpsraad Oosterhout weten.
Kinderen meten met een lasergun de snelheid van auto's
Kinderen meten met een lasergun de snelheid van auto's © Omroep Gelderland
En dat is ook de reden dat de dorpsraad nu preventief actievoert in Oosterhout. Schoolkinderen, de dorpsraad, handhaving en de politiek hebben zich verzameld in de Dorpsstraat om automobilisten eraan te herinneren dat ze hier maar 30 kilometer per uur mogen rijden. Scholier Jens doet mee aan de actie: "In ons dorp rijden de mensen hier vaak te hard en wij willen dat als we hier fietsen dat het dan wel veilig is. Ik rijd hier best vaak met m'n oma en dan rijden best wel veel mensen hard in deze straat."

"Er worden hier snelheden van 100 kilometer per uur gemeten”

En ook volgens de verkeerswethouder Wijnte Hol is de actie nodig. "In deze straat wordt ontzettend hard gereden. Je mag hier 30 kilometer per uur rijden en gemiddeld rijdt iedereen hier 50 of harder. En er worden hier pieksnelheden van 100 kilometer per uur gemeten. En dit is een schoolroute, dus het risico op een ongeval hier is heel groot. Als gemeente moeten wij de weginrichting beter maken en met strakkere handhaving zullen we de Oosterhouters moeten aanspreken zodat zij het gaspedaal ook echt minder hard indrukken. Dit is een geweldige campagne, maar we zijn er nog niet."

30 kilometer als norm

Op 27 oktober 2020 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om 30 km/u in de bebouwde kom als norm te gaan hanteren. De Kamer wil dat in uiterlijk 2030 de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gaat gelden. Uit onderzoek blijkt dat bij een snelheid van 30 km/uur of lager de kans op dodelijke ongevallen een stuk kleiner is.