Rijk van Nijmegen

Remon krijgt misschien toch geen voetbalvelden in zijn voortuin

Remon Mocking.
Remon Mocking. © Omroep Gelderland
MALDEN - Remon uit Malden krijgt heel misschien toch niet een complete voetbalclub in zijn voortuin. Er zijn plannen voor de verhuizing van voetbalvereniging Juliana '31 naar het natuurgebied van Malden, waar Remon woont. Maar de burgemeester en wethouders van Heumen hebben een plotselinge draai gemaakt.
Neem meer tijd voor je een knoop doorhakt over de verplaatsing van voetbalclub Juliana '31 naar het natuurgebied aan de noordkant van Malden. Die opmerkelijke oproep doet het college van Heumen aan de vooravond van een vergadering daarover. Die ommezwaai hebben de omwonenden van het natuurgebied rechtstreeks aan zichzelf te danken.
Burgemeester en wethouders hopen dat de raadsleden deze donderdagavond het voorstel van de agenda van een commissievergadering wil halen. Daarmee vervalt dan ook de besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering van 6 oktober.

Twijfel toegeslagen

De reden voor het uitstellen is simpel: omwonenden van de nieuwe locatie waar de voetbalclub moet komen, zien dat om verschillende redenen totaal niet zitten en hebben naar eigen zeggen een veel beter plan. Daardoor is de twijfel toegeslagen bij het college.
Die omwonenden hebben onder meer een verkeerskundig rapport opgesteld, dat stelt dat de berekeningen van de gemeente Heumen niet kloppen. Het college neemt die bevindingen van de bezorgde burgers, naar eigen zeggen, serieus.
Een slag gewonnen, maar nog lang niet de strijd
Remon Mocking en zijn buren reageren voorzichtig positief. "We hebben een slag gewonnen, maar nog lang niet de strijd", vat Remon het samen. In andere agendapunten van de vergadering van donderdagavond staat de verplaatsing van de voetbalvelden naar het natuurgebied nog steeds als optie.
Het college vindt dat er meer tijd nodig is om te onderzoeken of het plan om de voetbalvelden, tribunes, kleedkamers en kantine van Juliana '31 naar het natuurgebied aan de noordzijde van Malden te verplaatsen, toch niet beter de prullenbak in kan.
SV Juliana '31 met linksboven het natuurgebied waar de club naartoe zou moeten verhuizen
SV Juliana '31 met linksboven het natuurgebied waar de club naartoe zou moeten verhuizen © Omroep Gelderland
De gemeente Heumen wil 735 woningen bouwen op de plek waar nu de voetbalclub en een betonfabriek zitten. De mensen die in het landelijk gebied in de kop van Malden wonen, snappen ook dat er meer huizen gebouwd moeten worden. Maar ze zijn fel gekant tegen het opofferen van de natuur waar ze zelf midden in wonen.

Natuur opofferen voor woningbouw

Natuurbeschermers (IVN en Stichting Das en Boom) spreken schande van het opofferen van de natuur omwille van woningbouw. Het gebied waar de voetbalclub naartoe zou moeten verhuizen - in de plannen die nu mogelijk van tafel gaan - is een cruciale verbindingszone voor dieren die in het gebied leven.
Nu kunnen die nog vanuit het Reichswald via dat gebied ten zuiden van Nijmegen helemaal door naar de Hatertse Vennen en verder Brabant in. De komst van de voetbalvelden maakt daar volgens de natuurkenners resoluut een einde aan. Dat is extra zuur, omdat de gemeente Heumen en de provincie Gelderland er veel geld in hebben gestoken om dat mogelijk te maken, onder meer door de aanleg van veel tunnels.

Plan gaat in tegen eigen beleid

In het bijbehorende raadsvoorstel over de verplaatsing van SV Juliana ’31 stelt het college zelf ook dat het plan voor de verhuizing regelrecht ingaat tegen het eigen beleid en provinciaal beleid om de als belangrijk bestempelde natuur in de kop van Malden te beschermen. Bouwplannen werden omwille van die natuur de afgelopen jaren steevast afgewezen.
Juliana '31 voetbalt in de toekomst misschien toch aan de overkant van het kanaal
Juliana '31 voetbalt in de toekomst misschien toch aan de overkant van het kanaal © Omroep Gelderland
Het verschil van inzicht tussen de omwonenden en de gemeente spitst zich vooral toe op de vraag of je de voetbalclub ook zou kunnen verplaatsen naar het westen, naar de overkant van het Maas-Waalkanaal. Nee, zegt de gemeente. Daarvoor zou de Hoge Brug over het kanaal aangepast moeten worden, om te zorgen dat met name jonge voetballertjes veilig naar Juliana '31 kunnen fietsen. De brug verbouwen is veel en veel te duur, aldus het college.

Onderzoek naar berekening

De omwonenden stellen dat het zo'n vaart niet hoeft te lopen en hebben laten uitrekenen dat het veel goedkoper kan, omdat er veel minder verkeer over die brug gaat dan in de plannen van de gemeente Heumen wordt aangenomen. Het college wil nu door een deskundig bureau laten onderzoeken of klopt wat de bezorgde burgers ze voorrekenen.
Kort gezegd zou dan één rijstrook worden opgeofferd om meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers. Daarmee is verplaatsing van de sportvelden naar de andere zijde van het kanaal wellicht toch een haalbare optie. De uit 1988 stammende brug wordt ook nu al als onveilig ervaren.

Zie ook: