Rijk van Nijmegen

Roken en cola worden duurder (maar er zijn ook voordeeltjes)

Het kabinet wil veel mensen tegemoet komen.
Het kabinet wil veel mensen tegemoet komen. © Omroep Gelderland
ARNHEM - De miljoenennota is gepresenteerd. Het kabinet heeft grote plannen als het gaat om kostenbesparing voor huishoudens. Wat zijn die plannen? We zetten wat voornemens op een rij.

Energiebelasting omlaag

De verlaging van de energiebelasting gaat door en gaat nog verder dan al bekend was. Huishoudens krijgen niet alleen een verlaging in de tarieven, ze krijgen ook een tegemoetkoming in de belasting. Hiervoor wordt ruim 4,5 miljard euro vrijgemaakt. Ook wordt er gekeken naar een tariefplafond. Dat is de maximale rekening die je krijgt. Hierbij wordt vooral gekeken naar huishoudens die het plafond nodig hebben, omdat ze anders de rekening niet kunnen betalen.

Zorgtoeslag omhoog

De zorgtoeslag wordt in 2023 eenmalig verhoogd. En wel met 412 euro.
Huurders met een laag inkomen krijgen ook steun. De inkomensafhankelijke huurverlaging wordt eerder doorgevoerd en wel op 1 juli 2023. Huurders in een sociale huurwoning van een woningcorporatie zien hun huur dan gemiddeld met 57 euro per maand omlaag gaan.
De huurtoeslag gaat omhoog met 16,94 euro per maand. Het kabinet trekt hiervoor structureel 325 miljoen euro uit.

Studenten

Ook aan uitwonende studenten wordt gedacht. Het kabinet trekt 500 miljoen euro uit om in het collegejaar 2023-2024 de basisbeurs voor uitwonende mbo-, hbo en wo-studenten met ongeveer 165 euro per maand te verhogen.
Ook wordt 35 miljoen euro gereserveerd voor studenten die in de problemen komen door de stijgende energieprijzen. Daarmee wil het kabinet studenten tegemoetkomen die geen aanspraak kunnen maken op de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen.
De rechtbank Gelderland oordeelde in augustus in een door een student aangespannen zaak tegen de gemeente Nijmegen dat studenten niet uitgesloten mogen worden van een eenmalige energietoeslag.
Het gereserveerde bedrag is bedoeld voor individuele studenten die in ernstige financiële problemen komen als gevolg van de stijgende prijzen. Het geld wordt door de gemeente verdeeld.

Isoleren, isoleren, isoleren

Het kabinet wil kwetsbare huishoudens financieel ondersteunen bij energiebesparende maatregelen. Daarom stelt het in 2023 en 2024 in totaal 300 miljoen euro extra beschikbaar voor het Nationaal Isolatieprogramma.

Benzine en diesel

Het kabinet verlengt de verlaging van de accijns op brandstof. In 2023 worden de accijnzen tot en met juni op hetzelfde bedrag gehouden als in 2022. In de tweede helft van 2023 wordt de accijnsverlaging langzaam afgebouwd.
Het kabinet versnelt de verhoging van het wettelijk minimumloon. Dat is gekoppeld aan de AOW en deze stijgt dus mee.

Roken en cola wordt duurder

Roken wordt duurder. En cola drinken ook. Zowel de tabaksaccijns als de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, zoals frisdrank, stijgt in 2023.
Tot slot wil het kabinet dat er meer gewerkt wordt. Zeven op de tien Nederlanders tussen de 15 en 75 jaar werkt. Maar het aantal uren dat gemiddeld gewerkt wordt is het laagst van alle EU-landen, namelijk 32,1 uur. Dit komt door de 'deeltijdcultuur'.
Kijk hier wat Gelderlanders vinden van de plannen van het kabinet: