Rijk van Nijmegen

Nijmeegse opkoopbescherming moet beleggers weren

Huizen tot 350.000 euro moeten onder de opkoopbescherming vallen
Huizen tot 350.000 euro moeten onder de opkoopbescherming vallen © google maps
NIJMEGEN - Ze noemt ‘als liberaal’ een flinke ingreep van de overheid op de vrije sector, de Nijmeegse D66-wethouder Grete Visser (Wonen). Maar het is hard nodig in Nijmegen waar starters en mensen met middeninkomens vaak achter het net vissen. Het college wil vanaf 2023 voor alle koopwoningen met een WOZ-waarde tot 350.000 euro een opkoopbescherming invoeren.
Nijmegen heeft een van de grootste woningtekorten van Nederland en de Waalstad groeit nog steeds. Voor veel Nijmegenaren is het lastig om een passende en betaalbare woning te vinden en om daarvoor te sturen wil het college nu dus een opkoopbescherming instellen.
Dat betekent dat de eigenaar van een koopwoning het huis voor vier jaar na de koop niet mag verhuren. Alleen in bepaalde uitzonderingsgevallen zoals voor ouders die een woning kopen om die door te verhuren aan hun kinderen, die zelf nog niet in staat zijn om een huis te kopen. Ook zorgaanbieders mogen wel woningen kopen als ze die verhuren aan cliënten.
Op dit moment wordt zo’n tien procent van de bestaande koopwoningen doorverkocht aan investeerders. Volgens wethouder Grete Visser komen er door de opkoopbescherming meer kansen op een woning voor starters, jonge gezinnen en mensen met een middeninkomen omdat beleggers niet zomaar woningen kunnen opkopen voor de verhuur. Visser: “Zo zorgen we ervoor dat onder andere starters meer kans maken op een passende woning.”
Voor het invoeren van de opkoopbescherming is een aanpassing nodig in de huisvestingsverordening. Daarin legt de gemeente regels vast over de toewijzing van huurwoningen en over het bepalen van de urgentievolgorde voor woningzoekenden. De gemeenteraad moet zich nog buigen over een verandering van de huisvestingsverordening.