Rijk van Nijmegen

Stationsingang Nijmegen Tunnelweg definitief dicht om veiligheid

Tunnelingang station Nijmegen
Tunnelingang station Nijmegen © ProRail
NIJMEGEN - De ingang van station Nijmegen aan de Tunnelweg, die het afgelopen jaar bij wijze van proef in de spitsuren open was, gaat per 1 oktober definitief dicht. NS, ProRail en de gemeente Nijmegen hebben besloten de proef niet voort te zetten.
De ingang werd april vorig jaar afgesloten vanwege veiligheidsredenen en om overlast tegen te gaan. Eerder genomen maatregelen zoals extra verlichting, gericht cameratoezicht en inzet van medewerkers Veiligheid & Service hadden niet het gewenste effect.
Aldert Baas van ProRail: “Kennelijk is het daar heel verleidelijk om de poortjes te negeren en illegaal het station te betreden. Om die reden sloten we die ingang.”

Afname zwartrijden en geweldsincidenten

Volgens de gemeente Nijmegen leidde de afsluiting van de tunnel tot een 'wezenlijke afname van zwartrijden en geweldsincidenten op het station'. Maar de afsluiting werd door een deel van de inwoners van Nijmegen-West als een bezwaar ervaren.
Om hen tegemoet te komen werd dit voorjaar bij wijze van pilot de tunnelingang tijdens de spitsuren op werkdagen geopend. Tijdens deze openingstijden was er op kosten van de gemeente Nijmegen een beveiliger aanwezig.
De pilot met beperkte openstelling is de afgelopen tijd door de betrokken partijen uitgebreid geëvalueerd. Conclusies hiervan zijn dat de openstelling niet heeft geleid tot toename van overlast of veiligheidsproblemen in vergelijking met de periode toen de ingang volledig afgesloten was.

Beperkt gebruik en te hoge kosten

Maar vanwege de kosten gaat de tunnelingang toch dicht. Tijdens de opening van de ingang in de spits op werkdagen maakte dagelijks ongeveer twee procent van de reizigers gebruik van deze ingang. Tien procent daarvan gebruikte de ingang louter als doorgang naar de voorzijde van het station.
Dat zijn relatief bescheiden aantallen terwijl de openstelling met bewaker minimaal 80.000 euro per jaar kost. Daarom is er voor gekozen om de proef te stoppen en de ingang definitief af te sluiten. Opening zonder beveiliger is vanuit het oogpunt van veiligheid geen optie. De ingang zal daarom op vrijdag 30 september voor het laatst open zijn tijdens de spitsuren.
ProRail, NS en gemeente gaan de komende jaren een hoogwaardige spoorverbinding en een volwaardige westentree van het station realiseren. De verwachting is dat het project in 2028 helemaal klaar is en dat de ingang aan de westzijde medio 2027 open kan.
Tot die tijd zal de ingang aan de Tunnelweg gesloten blijven en kunnen reizigers vanuit Nijmegen-West via de centrumzijde naar het station toe.