Achterhoek

Zorgen om ons drinkwater: 'Het is niet vanzelfsprekend meer'

Drinkwater is geen vanzelfsprekendheid meer
Drinkwater is geen vanzelfsprekendheid meer © Pixabay
HENGELO - Het lijkt voor jou vanzelfsprekend dat er drinkwater uit de kraan komt, maar dat is steeds minder het geval. Door de stijgende vraag en de extreme droogte moet waterbedrijf Vitens flink puzzelen om te voldoen aan de verplichting dat er drinkwater uit de kraan komt. Met nieuwe bedrijven worden soms geen contracten meer afgesloten, er worden onderzoeken gedaan naar nieuwe winlocaties en ook wordt gekeken of we water uit onze rivieren kunnen gaan drinken.
Johan Driessen weet alles over het drinkwater in Gelderland. Hij is regio-coördinator Gelderland en al 25 jaar werkzaam voor Vitens. "In al die jaren is er nog nooit zoveel gesproken over ons drinkwater als nu", zegt Driessen. "Sinds 2015/2016 zie je echt een toename in de vraag naar drinkwater, we zitten in een klimaatverandering en hebben daardoor te maken gehad met extra droge jaren. Dus ja, ik maak we wel een beetje zorgen, want drinkwater is niet vanzelfsprekend meer, daar moeten we wel wat voor doen!"
Kijk naar een reportage:
Moeten we ons zorgen over ons drinkwater?

Geen contract nieuwe bedrijven

Vitens pompt op dit moment maximaal water op. Het bedrijf heeft geen vergunningsruimte om nog meer water te kunnen onttrekken en daarom moeten er scherpe keuzes worden gemaakt. Want wie krijgt het water?
Vitens is wettelijk verplicht om drinkwater te leveren aan consumenten en levert onder contractvoorwaarden aan instellingen en bedrijven. Tal van bedrijven gebruiken drinkwater echter ook voor hun bedrijfsprocessen. "Daarvoor kunnen wij niet altijd meer een contract aanbieden. We hebben dit jaar in Gelderland een aantal bedrijven 'nee' moeten verkopen. En als je kijkt naar voedselbedrijven, dan is dat toch problematisch, omdat die verplicht zijn om drinkwater te gebruiken in hun processen", legt Driessen uit.
Niet alleen voor de industrie is het een kwestie van kiezen. Ook qua woningbouw moet er de komende jaren heel wat gebeuren. Duizenden nieuwe huizen moeten worden gebouwd. "Het is ook geen vanzelfsprekendheid dat we die nieuwe woonwijken zomaar van drinkwater kunnen voorzien."

Nieuwe gebieden

Vitens is daarom op zoek naar meer drinkwater. Zo heeft de provincie Gelderland vlak voor het zomerreces elf nieuwe gebieden aangewezen waar mogelijk in de toekomst drinkwater gewonnen kan worden. De komende jaren moet hiernaar extra onderzoek worden gedaan.
Gebieden waar onderzocht wordt of er in de toekomst drinkwater gewonnen kan worden.
Gebieden waar onderzocht wordt of er in de toekomst drinkwater gewonnen kan worden. © Provincie Gelderland
"We moeten heel zorgvuldig - samen met de omgeving - kijken, wat de gevolgen zijn als we in die gebieden drinkwater gaan winnen. Dat betekent dat er nog heel veel onderzoeken en gesprekken zullen plaatsvinden en dat pas op zijn vroegst in 2030 de schop de grond in kan."
Of dit genoeg zekerheid geeft voor de toekomst? "Ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar het is niet helemaal een garantie", begint Driessen. "De verwachting is dat de groei in 2040 gaat afvlakken en dus denken we dat het voldoende is."

Drinkwater uit de rivier

Behalve drinkwater uit de grond, bekijkt Vitens of ze van rivierwater drinkwater kunnen maken. Dat gebeurt elders in Nederland en de wereld al, maar niet in het gebied van Vitens.
"We zijn nu aan onderzoeken of we bijvoorbeeld drinkwater kunnen maken van water uit de IJssel. Maar daar komt nog wel heel wat bij kijken. We willen natuurlijk dat het water goed van kwaliteit is. In deze periode zie je dat het water laag staat en dus moet je dan als waterbedrijf wel een back-up-voorziening hebben om ook in een droge periode te voldoen aan de leveringsplicht voor voldoende drinkwater", vertelt Driessen.

Waterbesparing consument

Hoewel Vitens druk bezig is om te zorgen dat er voldoende drinkwater is in de toekomst, wil het bedrijf ook benadrukken dat er bij de consument een belangrijke rol ligt.
Uit onderzoek blijkt dat wij gemiddeld 121 liter drinkwater per dag verbruiken. Het meeste water gebruiken wij voor het douchen en doorspoelen van het toilet. "We vinden waterbesparing heel erg belangrijk. Als we bijvoorbeeld vijf in plaats van acht minuten douchen, besparen we al zo'n 20 liter!", benadrukt Driessen.
De afgelopen maanden is er campagne gevoerd door Vitens om de consument bewust te maken van het watergebruik. Volgens het waterbedrijf geven mensen daar deze zomer inderdaad gehoor aan en wordt er minder water verbruikt dan in de warme zomers van 2018, 2019 en 2020.

Zie ook: