Gelderse Vallei / Noord-Veluwe

Stikstofproblemen op Veluwe groter dan gedacht

Een groter gebied van de Veluwe is gevoeliger voor schade door stikstof.
Een groter gebied van de Veluwe is gevoeliger voor schade door stikstof. © Pixabay
Een deel van de Nederlandse beschermde natuur heeft meer last van stikstof dan tot nu toe werd gedacht. Vooral in Gelderland is een groter gebied natuur gevoeliger voor stikstof dan eerst werd aangegeven. Dat blijkt uit een rapport van internationale wetenschappers, dat de NOS onder de loep nam.
Er was al bekend dat een deel van de Veluwe gevoelig is voor stikstof. Nu blijkt dat dit gebied veel groter is en loopt van de Rijn tot bijna aan de noordgrens van Gelderland. Dit kan grote gevolgen hebben, want de uitkomsten van het rapport zijn niet vrijblijvend. Als het kabinet zich aan de eigen afspraken houdt - wat het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij zegt te zullen doen - moet een deel van de stikstofnormen in Nederland worden aangescherpt. Het ministerie laat een analyse maken van het onderzoek.
Het rode gebied blijkt gevoeliger voor stikstof.
Het rode gebied blijkt gevoeliger voor stikstof. © EU-rapport bewerkt door NOS/Sjoerd Mouissie
De NOS legde de bevindingen uit de laatste voorlopige versie van het rapport naast de huidige Nederlandse stikstofeisen en sprak met juristen en ecologen over de gevolgen. De gevolgen zijn waarschijnlijk groot: in tientallen Nederlandse natuurgebieden waaronder dus de Veluwe, zijn de huidige stikstofnormen niet streng genoeg om te voldoen aan de nieuwe eisen.

Schade natuur

De NOS legde de nieuwe internationale eisen naast de huidige 'KDW’s', dit is kritische depositiewaarde die aangeeft hoeveel stikstof een natuurgebied aankan voordat er schade ontstaat. Daaruit blijkt dat 25 tot 30 procent van de oppervlakte van de Nederlandse stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden niet binnen de nieuwe strengere bandbreedte valt. In bijna alle Nederlandse Natura 2000-gebieden ligt wel een stukje natuur waarvoor de KDW omlaag gaat en de stikstofnormen dus strenger worden.