Achterhoek

Boerenacties liggen op de loer na overleg met kabinet, ondanks 'kleine stap'

Erik Luiten.
Erik Luiten. © REGIO8
AALTEN - Een kleine stap, zo zien boerenbelangenorganisaties Agractie en LTO de vorderingen die woensdag gemaakt zijn in gesprek met het kabinet. Het beruchte stikstofkaartje is niet van tafel en ook de datum van 2030 blijft overeind, tot onvrede van die partijen. Boerenacties blijven op de loer liggen.
Dat mogelijke acties van de boeren nog niet uit zicht verdwenen zijn, zegt Erik Luiten, vertegenwoordiger van Agractie uit Aalten. Hij stelt dat dit een kleine stap in de goede richting is. “Het kleine stapje is dat de kritische depositie waarde (KDW) mogelijk vervangen gaat worden door de staat van instandhouding (SVI). Een technisch verhaal, maar dat maakt dat er breder gekeken wordt dan alleen de stikstofuitstoot. Bij de SVI wordt gekeken naar de staat van de natuur en dat is een belangrijke stap voor ons. Je zult gaan zien dat dat meer mogelijkheden zullen ontstaan voor ontwikkelingen van agrarische bedrijven, maar ook voor wegen en huizenbouw.”

Ruimte voor emotie en boosheid

LTO-vertegenwoordiger Sjaak van der Tak sprak van een moeizaam gesprek. “Maar wat gelukt is, is dat alle partijen hun punten scherp op tafel hebben gelegd. Er was ruimte voor emotie, voor boosheid en ongelofelijke frustratie en onmacht.” Ook sprak Van der Tak van een positievere houding in de richting van de acht boerenbelangenorganisaties, de zogeheten G8.

Van der Wal ziet potentiële problemen

Minister voor stikstof en natuur, Christianne van der Wal ziet nog wel een paar uitdagingen voor de toekomst. “Zo hebben we ook te maken met doelen voor klimaatverandering en waterkwaliteit, dat kan mogelijk botsen. En ten tweede moet je er wel echt zeker van zijn dat je de stikstofreductie die beloofd wordt, ook echt haalt. Want anders dreigen in de toekomst weer juridische problemen.”

Samen voor een oplossing

“Wij hebben in ieder geval een alternatief aangedragen”, zegt Luiten. “Je kunt wel tegenover elkaar blijven staan en zeggen hoe het niet moet, maar vandaag hebben wij tijd en ruimte gehad om te vertellen hoe het wel zou moeten. Daarvoor zal nog wel het nodige juridische getouwtrek moeten plaatsvinden, denk ik.”
Het is voor de boeren een kleine stap in de voor hen goede richting, maar toch willen zij nog meer. Want het beruchte stikstofkaartje blijft en ook de stikstofdoelen voor 2030 staan gewoon overeind. “Ik snap dat het kabinet dit niet aan kan passen vanwege het coalitieakkoord, toch zou ik het chiquer gevonden hebben als ze gezegd zouden hebben: we hebben de signalen die we vandaag gehoord hebben van jullie, die nemen we terug naar de ministerraad om te praten hoe daar naar gekeken wordt.”

Acties liggen op de loer

Ook de mogelijkheid tot actievoeren blijft volgens Luiten van Agractie wel belangrijk. “Bijvoorbeeld de vlaggen, ook al worden ze links en rechts weer weggehaald. Waar er ééntje weggehaald wordt, komen er twee voor terug. Het geeft wel nadrukkelijk aan dat dit nog steeds erg hoog zit. Oproepen tot acties hoef ik niet te doen. Er zijn boerengroepen onderling, die weten heel goed wat ze doen en als die behoefte er is zullen ze weer actie gaan voeren. Ik vermoed niet in de hevigheid zoals we die hebben gehad. Hoewel, ook het kaartje is nog steeds niet weg. Op het moment dat je naar de bank toe wilt gaan voor een lening, zegt de bank: met dat kaartje in de achterzak doen we even helemaal niets meer. Dat maakt dat het nog wel steeds urgent is.”