Gelderland

Asielcrisis: meer dan 7000 opvangplekken in onze provincie

Asielzoekers hebben in Arnhem onder meer onderdak op een boot
Asielzoekers hebben in Arnhem onder meer onderdak op een boot © Omroep Gelderland
ARNHEM - Van reguliere azc's tot een crisisopvang zoals die onlangs in Doetinchem opende: we hebben in Gelderland momenteel plaats voor meer dan zevenduizend vluchtelingen op officiële locaties die door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), gemeenten en veiligheidsregio's zijn georganiseerd. Dat blijkt uit een inventarisatie van Omroep Gelderland.
Om de asielcrisis en de mensonterende omstandigheden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel het hoofd te bieden, openen in de rest van het land wekelijks nieuwe locaties waar vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Ook in Gelderland neemt het aantal plekken snel toe. De capaciteit bij bestaande azc's wordt, daar waar mogelijk, opgehoogd. Daarnaast probeert het COA zo veel mogelijk tijdelijke noodopvanglocaties te regelen. Maar dat is niet genoeg, zeker niet om de acute problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel op te lossen.
De instroom van asielzoekers in Nederland is de laatste jaren flink toegenomen maar is nog lang niet zo groot als tijdens de asielcrises van 2001 en 2015. Maar waarom hebben we nu dan zo'n groot probleem? Veel opvanglocaties zijn de afgelopen jaren gesloten toen de instroom van asielzoekers daalde en er zijn door de krapte op de woningmarkt nauwelijks woningen voor statushouders. Zij houden als het ware plekken in de opvangcentra bezet, waardoor er te weinig plek is voor vluchtelingen zonder status.
Alle veiligheidsregio's in Nederland hebben daarom de opdracht gekregen om elk 225 plekken te regelen die als crisisnoodopvang kunnen worden gebruikt. Een plek waar vluchtelingen in principe maar maximaal een week zouden moeten blijven. Maar, zo laat een woordvoerder weten: "In de praktijk zitten ze daar vaak wel langer."
In onze provincie heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid in Zaltbommel (65 plekken) en Culemborg (160) al aan die plicht voldaan. Ook de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland voldoet met twee sporthallen in Apeldoorn (elk 240 plekken) en een crisisopvang in Doetinchem (225) aan die taak. Alleen de regio Gelderland-Midden blijft nog achter. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat er in de regio Arnhem juist relatief veel tijdelijke opvangplekken gerealiseerd zijn.
Kijk hieronder op welke plekken vluchtelingen in de provincie opgevangen worden (tekst gaat verder onder de kaart)
In totaal telt Gelderland dertien reguliere opvanglocaties, zijn er nuzeven tijdelijke opvanglocaties in gebruik en hebben we ook vijf crisisnoodopvanglocaties. "Maar daarbij zie je dat het bijna allemaal locaties zijn die door gemeentes aangestuurd worden, omdat die vanuit de afspraken vanuit de opvang door de veiligheidsregio's gerealiseerd worden", vult COA-woordvoerder Jan Scholten aan.
De kazerne van Harskamp is een vreemde eend in de bijt, omdat die locatie aanvankelijk vooral gebruikt werd voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en inmiddels ook tientallen Afghaanse evacuees onderbrengt. Daarbij gaat het dus niet om de vluchtelingen die vanuit Ter Apel verspreid worden over het land.

Aantal plekken loopt op

In totaal zijn er nu 7165 plekken beschikbaar in Gelderland. Of die ook allemaal worden bezet is niet duidelijk. Wat wel zeker is, is dat dit aantal nog gaat oplopen. "Er is nu heel veel activiteit om Ter Apel te ontlasten. Het zou zomaar kunnen dat er snel plekken bijkomen."