Noord-Veluwe

Laatste gemeente van Gelderland heeft (eindelijk) een bestuursakkoord

Het gemeentehuis van Putten.
Het gemeentehuis van Putten. © Omroep Gelderland/Rik Bronkhorst
PUTTEN - Er komt de komende vier jaar géén coffeeshop in Putten, maar mogelijk wel een muziekschool en de gemeente wil ook huizen bouwen voor eigen inwoners. 160 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Putten, als laatste gemeente in Gelderland, eindelijk een bestuursakkoord.
'Het akkoord op hoofdlijnen', van maar liefst 37 pagina's, heeft lang op zich laten wachten, omdat er in Putten gebrek was aan 'chemie'. Dat vond althans de SGP, die een eerste poging tot het vormen van een nieuw bestuur met Wij Putten en VVD om die reden liet stranden. Tussen GemeenteBelangen, CDA, SGP en ChristenUnie is er wél genoeg 'chemie', blijkt uit het uitgebreide akkoord dat er nu ligt.

'Bouwen voor de randstad'

Eén van de grootste uitdagingen van de nieuwe coalitie is het bouwen van woningen. Vooral jongeren zijn boos dat er voor hen geen plek in het dorp lijkt te zijn, door te dure woningen die worden opgekocht door mensen uit het westen. "We willen niet bouwen voor de Randstad", staat in het akkoord. "Onze eigen inwoners en oud-Puttenaren die terug willen keren zetten wij, binnen de wettelijke mogelijkheden, op voorrang."
In de wet is vastgesteld dat gemeenten 30 procent van koopwoningen tot 355.000 euro mogen toewijzen aan eigen inwoners. Daarnaast kijken de partijen naar flexwoningen, tiny houses en een 'knarrenhof'. Ook mogen vrijkomende winkelpanden aan de rand van het centrum worden omgevormd tot woningen. Permanent wonen in vakantiehuisjes mag de komende tijd niet.
De partijen waarschuwen dat er deze bestuursperiode mogelijk minder woningen worden gebouwd dan gewenst. Dit komt omdat het vorige college geen rekening heeft gehouden met eventuele bezwaren en beroepsprocedures bij die drie woningbouwlocaties die op het oog zijn. "We zoeken naar mogelijkheden om de woningbouw te versnellen."

Regenboogvlag

Putten wil meer gaan doen voor de LHBTIQ+ gemeenschap, staat in het akkoord. "Iedereen in Putten moet zich veilig genoeg voelen om zichzelf te kunnen zijn." De gemeente komt met een plan van aanpak. Op een wapperende regenboogvlag bij het gemeentehuis hoeft deze groep in ieder geval niet te rekenen. In een ander hoofdstuk staat, zonder het woord te noemen, dat er "op gemeentelijke gebouwen en in de raadszaal geen andere vlaggen worden gehesen dan de huidige." Nu hijst Putten de Puttense, Nederlandse, en Europese vlag.
De christelijke identiteit van drie van de vier collegepartijen komt terug in de plannen. Zo is de zondagsrust iets dat blijft. Winkels blijven op zondag dicht. Volgens de gemeente is 'de druk op jong en oud groot door onze 24-uurs economie'. "Daarom blijft een adempauze op zondag in stand." Sportvoorzieningen op zondag openen zien de partijen niet zitten. Ook hanteert Putten het vloekverbod en start elke gemeenteraadsvergadering met het ambtsgebed.

Veilig verkeer

Het nieuwe college wil gaan voor veiligere straten. "We gaan in gesprek met de provincie over de veiligheid van alle provinciale wegen in Putten." Voor de zomervakantie waarschuwde verkeerskundige Peter Buter bij Omroep Gelderland al voor de gevaren van de provinciale wegen in Putten.
Daarnaast willen de partijen een veilige oplossing bij de oversteek op de Hoofdlaan/N789. Die laatstgenoemde weg ligt niet in Putten, maar loopt van Loenen naar Klarenbeek. Waarschijnlijk bedoelen de vier partijen de N798. Op de kruising met de Hoofdlaan gebeuren geregeld ongevallen, soms met dodelijke afloop. Een klankbordgroep waarschuwt al maanden voor de gevaren van de weg.
Zo heeft de nieuwe coalitie nog veel meer plannen voor de komende vier jaar. De partijen willen onderzoeken of er een hospice kan komen, net als een muziek- en een theaterschool. Ook wil de gemeente kijken of er een Museum Putten kan komen. Wat er niet komt is een coffeeshop, de nieuwe coalitie zegt duidelijk geen toestemming te geven.
Woensdagmiddag geven GemeenteBelangen, CDA, SGP en ChristenUnie een presentatie van het akkoord. Maandag wordt het nieuwe college officieel geïnstalleerd tijdens een bijzondere gemeenteraadsvergadering.