Arnhem en omstreken

Gelderland krijgt maar helft van gevraagde centen voor stikstofprobleem, toch tevredenheid

Gedeputeerde Peter Drenth.
Gedeputeerde Peter Drenth. © ANP
ARNHEM - De provincie Gelderland krijgt 257,5 miljoen euro van het ministerie om nu de stikstofproblematiek aan te pakken. Dat is nog maar de helft van het gevraagde bedrag. Toch reageert gedeputeerde Peter Drenth tevreden: "Voor mij is het glas halfvol."
In een brief aan de Staten schrijft Drenth: "Hiermee kunnen we versneld door met onze Gelderse stikstofaanpak." Hij wil zo een slag maken om meer boeren uit te kopen en hij wil hiermee aan de slag om te innoveren. Drenth wil vasthouden aan het brede Gelderse plan, namelijk dat er niet alleen naar de landbouw, maar ook naar bouw en industrie wordt gekeken bij het oplossen van het stikstofprobleem.
Dat moet betaald worden uit de andere helft van dat pakket van circa 520 miljoen. In zijn brief aan de Staten schrijft Drenth het zo: "Tevens gaan we in de tweede helft van dit jaar met het Rijk in gesprek over onze GMS-versnellingsmaatregelen voor de bouw en de industrie. Die zijn nu nog niet meegenomen in dit besluit."

Niet dimdammen

Op het provinciehuis van Arnhem vond maandagochtend een gesprek plaats tussen minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof), minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), premier Mark Rutte en ook bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen waren aanwezig. Dat gebeurde onder leiding van onderhandelaar Johan Remkes.
Voor Gelderland was gedeputeerde Peter Drenth daarbij. Na afloop reageerde hij: "Goed dat dit gesprek er was. Er zijn geen concrete oplossingen gekomen, maar dat had ik ook niet verwacht. Ik wacht op het rapport van Remkes. Ik ben benieuwd wat daar instaat."
Ondertussen zegt Drenth door te gaan op de ingeslagen weg: "Er is veel aan de hand. Overal hangen vlaggen op de kop. Dat geeft al aan dat veel onrust is en dat helpt niet om problemen op te lossen. We moeten nu zorgen dat er perspectief voor de boeren komt, dat de natuur vooruitgaat. Dat er rust en duidelijkheid komt. We kunnen nu heel lang dimdammen over 2030 of 2035 maar we zijn al halverwege. Het is zo 2035. Als we nu niet dingen gaan doen, dan gaat het land op slot."

Fifty-fifty: uitkopen of innoveren

"In Gelderland zal het fifty-fifty zijn als het gaat om uitkopen of innoveren. Er hebben zich nu meer dan 100 boeren gemeld die zich vrijwillig willen laten uitkopen, omdat zij niet voldoende perspectief hebben of nu niet voldoende inkomen uit hun bedrijf kunnen halen", zegt Drenth. Als het om innoveren gaat noemt hij Gelderland 'toonaangevend': "En dan gaat het om innovaties die niet alleen op papier, maar ook in werkelijkheid resultaat hebben."
De provincie wil na de zomer ook afspraken maken om de eerste PAS-meldingen (zie infobox, red.) in Gelderland zo snel mogelijk te legaliseren, zegt Drenth: "Dit heeft voor ons hoge prioriteit." In totaal is daar voor de provincies nog eens 250 miljoen voor beschikbaar.
Op 1 juli 2015 begon het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Tijdens dit programma gingen activiteiten met weinig stikstofneerslag onder voorwaarden door. Dit kon met een melding onder de Wet natuurbescherming (Wnb). Het programma was bedoeld om toestemming te geven voor activiteiten die stikstofneerslag veroorzaakten. En om de lasten van de initiatiefnemers van deze activiteiten te verlichten. Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State (RvS) dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn. De Europe Unie maakte de habitatrichtlijn om de biologische biodiversiteit in Europa te beschermen. De RvS oordeelde dat het voor projecten die stikstofneerslag veroorzaken, verplicht is om een vergunning aan te vragen. Deze verplichting is vastgelegd in de Wnb. Hierdoor is voor projecten waarvoor onder het PAS geen vergunning nodig was, toch een vergunning nodig. Voor sommige van deze projecten was al een PAS-melding gedaan.