Gelderse Vallei / Rijk van Nijmegen

Studenten misschien met z'n tweeën op één kamer: 'Een schrijnende situatie'

Idealis noemt twee studenten op één kamer een noodscenario.
Idealis noemt twee studenten op één kamer een noodscenario. © Omroep Gelderland
WAGENINGEN - Studenten in Wageningen en Nijmegen dreigen in het nieuwe studiejaar met twee studenten op één kamer te komen. Huisvesters Idealis en SSHN kijken naar deze noodmaatregel, omdat de druk op de kamermarkt nog hoger is dan afgelopen jaren.
In Wageningen hebben alleen al via ROOM.nl ruim 2700 studenten zich ingeschreven als woningzoekende. Idealis heeft samen met de universiteit bij de gemeente de vraag neergelegd of twee studenten op één kamer mogen, mocht dat nodig zijn. "Ze hebben aangegeven er pas op in te willen gaan als de situatie zich ook echt voordoet", zegt een woordvoerder van Idealis.
"Het gaat ook wel echt om een noodscenario, waarvan we hopen dat het helemaal niet nodig is. Maar het is niet uitgesloten dat we toch in de problemen raken als na de vakantie alle studenten tegelijk naar Wageningen komen en dan willen we wel graag iets achter de hand hebben."
In Nijmegen overweegt Stichting Studenten Huisvesting Nijmegen (SSHN) ook twee studenten op een kamer te huisvesten, zegt een woordvoerder. "Dat zou dan wel in een grotere studentenkamer of appartement zijn. We kijken daarbij in eerste instantie naar de internationale studenten. Het is niet zo dat we twee studenten op een kamer nu al invoeren, maar we kijken er wel naar."

200 procent meer inschrijvingen

Volgens SSHN is de kamernood dit jaar heel hoog. Er hebben zich in de periode van januari tot juli 200 procent meer studenten ingeschreven. "Vorig jaar waren het drieduizend inschrijvingen en nu al zesduizend. We denken dat veel studenten tijdelijk niet gingen studeren door alle coronamaatregelen. Nu alle maatregelen eraf zijn, komen er weer meer studenten die huisvesting zoeken."
Dit had veel eerder geregeld moeten worden
De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is onaangenaam verrast door het idee van Idealis. "Dit heb ik nog niet eerder gehoord; dat een studentenhuisvestingsorganisatie dat zelf oppert", zegt voorzitter Yoram van Velzen. "Dat is natuurlijk verkeerd om gedacht. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende woonruimte. Natuurlijk hebben we in het verleden wel gezien dat studenten uit zichzelf bij een andere student intrekken uit nood, maar dat kan natuurlijk niet bedoeling zijn. Wij willen ook voorkomen dat mensen op straat eindigen, maar dit had natuurlijk al veel eerder geregeld moeten worden. We moeten even afwachten wat er in september echt gaat gebeuren, maar we gaan zo een schrijnende situatie tegemoet."
Ook de Student Flat Organisation (SFO), die huurders van Idealis in Wageningen en Ede vertegenwoordigt, vindt het niet kunnen. "Dan hebben gemeente en Idealis niet genoeg gedaan. Dit is niet de oplossing van het probleem. Daar zijn de studentenkamers helemaal niet geschikt voor", zegt voorzitter Rense Pals.

Nieuw studentencomplex met 264 kamers

Er kwamen aan het einde van het vorige studiejaar in Wageningen minder kamers vrij dan normaal, waardoor er minder kamers zijn voor de eerstejaars studenten. Daarnaast is het de verwachting dat er dit jaar meer studenten uit het buitenland naar Wageningen komen. Ook daardoor neemt de druk op de kamermarkt toe.
Idealis heeft net als andere jaren het streven voor 1 mei alle eerstejaars studenten een onderkomen te bieden. Ze gaan er vanuit dat dit ook gaat lukken, ondanks de grotere druk op de kamermarkt. Ook omdat begin volgend jaar een nieuw studentencomplex wordt opgeleverd met 264 kamers.
De gemeente Wageningen zegt in een verklaring dat twee studenten op een kamer vanwege de grote krapte eventueel mogelijk is. "Volgens het Bouwbesluit 2012 is het huisvesten van twee studenten op één kamer toegestaan, als de verhuurder zorg draagt voor de gezondheid van huurders en er sprake is van een uitzonderlijke situatie die tijdelijk van aard is. Onder die voorwaarde kan het college daar toestemming voor geven. Uitgangspunt is wel dat zo spoedig mogelijk wordt gezocht naar een alternatieve oplossing. De gemeente hoopt overigens nog steeds dat het plaatsen van twee studenten op één kamer niet nodig blijkt te zijn en kijkt samen met de WUR en Idealis hoe de komende jaren deze situatie voorkomen kan worden."
Geen kamer? Blijf weg
De Radboud Universiteit heeft buitenlandse studenten die het komende studiejaar naar Nijmegen willen komen een brief gestuurd waarin werd afgeraden om te komen als ze voor 1 augustus nog geen kamer zouden hebben.
De WUR wilde zo'n oproep - die in meerdere studentensteden in Nederland werd gedaan - niet doen aan buitenlandse studenten. De universiteit is van mening dat het onderwijs geeft over wereldproblemen als voedselzekerheid en klimaatverandering die ook wereldwijd opgelost moet worden. Om dat te kunnen doen moeten studenten ook vanuit de hele wereld de gelegenheid krijgen om in Wageningen te studeren. Omdat de universiteit een meer landelijk en internationale aantrekkingskracht dan een regionale, is de noodzaak voor studenten om in Wageningen op kamers te gaan ook vaak groter.