Gelderland

Ex-Jehova's willen verbod op doop kinderen

Ex-Jehova's willen verbod op doop kinderen
Ex-Jehova's willen verbod op doop kinderen © Omroep Gelderland
ARNHEM - Er moet een einde komen aan de doop van minderjarigen bij de Jehova’s getuigen. Daarvoor pleit een Gelderse stichting van ex-Jehova’s getuigen in een brief aan de Tweede Kamer en het ministerie van Rechtsbescherming. De stichting wijst op de grote gevolgen van de doop: sociale uitsluiting als je de groep na de doop verlaat.
Henri Dahlem (50) uit Aalten is ex-Jehova’s getuige en initiatiefnemer van de stichting Against Watchtower Shunning. Daarmee strijdt hij tegen de sociale uitsluiting die volgt wanneer een Jehova's getuige de religie de rug toekeert. Door de oude omgeving wordt een ex-Jehova's getuige 'sociaal doodverklaard'. "Vrienden en familie: niemand mag meer met je praten. Dat heeft grote emotionele gevolgen", benadrukt Dahlem.
Het gevaar op uitsluiting begint met de doop, zegt hij. “Met de doop beloof je trouw aan de organisatie." Jehova's getuigen kennen de volwassendoop, maar ook kinderen en tieners laten zich soms dopen.
Volgens ex-Jehova's getuigen overzien minderjarigen de grote gevolgen van de doop niet. Dahlem: "Vergelijk het met een huis kopen of trouwen. Dat mag ook pas wanneer je 18 jaar bent, omdat het zo'n grote keuze is." In een brief aan de Tweede Kamer en de minister van Rechtsbescherming roept zijn stichting de politiek op hiertegen op te treden.

Belofte voor het leven

Ook ex-Jehova’s getuige Frances Peters kent de grote gevolgen van de doop. "Het is een belofte voor het leven. Sommige kinderen zijn 9 jaar wanneer ze zich laten dopen, anderen zijn 10 tot 12 jaar. Ik was zelf 15. Als tiener voel je je verbonden met de groep en je doet wat anderen doen. Je kunt vaak later pas je eigen mening vormen. Je kunt bijvoorbeeld verliefd worden op een niet-Jehova's getuige."
De impact van de doop is zo gigantisch groot, zegt ze. "Want als je daarna anders beslist, verlies je alles. Een jaar voordat ik officieel uitgesloten werd, was ik niet meer welkom bij bepaalde familieleden die nog actieve Jehova's getuigen waren. Er werd mij zelfs gezegd dat ik verantwoordelijk was voor het verscheuren van de familiebanden en alle ellende die volgde op ons vertrek."
Het uitsluiten van een gedoopt lid heeft zoveel verdriet en zelfs zelfmoorden tot gevolg
Wim de Goeij, ex-Jehova’s getuige
Dat zegt ook ex-Jehova’s getuige Wim de Goeij. De politiek zou meer moeten doen, vindt hij. “De overheid moet de urgentie gaan inzien. Ze hebben één taak: burgers beschermen. Op dit moment laten ze mensen aan hun lot over.”
Godsdienstvrijheid is vaak het argument om niet in te grijpen. Onterecht, vindt hij. “Er is hier iets anders aan de hand. Dit is een vorm van willens en wetens mensen de ellende injagen. Het uitsluiten van een gedoopt lid heeft zoveel verdriet en zelfs zelfmoorden tot gevolg. Dat kun je niet wegstoppen onder de noemer godsdienstvrijheid.”
Kijk hoe Wim de Goeij, Frances Peters en Gideon Nagtegaal hun vertrek bij de Jehova's getuigen beleefden:
Wim, Frances en Gideon verlieten de Jehova's getuigen en verloren alles

'Heilige traditie'

Toch zal zo'n doopverbod er niet snel komen, zegt theoloog en kerkhistoricus Peter Nissen. "In Nederland is godsdienstvrijheid bijna een heilige traditie." Door de scheiding van kerk en staat mengt de overheid zich niet snel in religieuze kwesties, zegt hij.
"Vergelijk het met besnijdenis: het is een ingrijpend ritueel, en zet godsdienstvrijheid op gespannen voet met het recht op de integriteit van het lichaam. Toch is het toegestaan." Zolang de openbare orde niet in het geding is, zal de overheid niet snel ingrijpen, zegt hij. "Dit soort kwesties maakt alleen kans in het publieke debat."

Rechtszaak

In België werden de Jehova’s getuigen vorig jaar veroordeeld wegens de gevolgen van sociale uitsluiting voor ex-leden, en voor de aanzet tot discriminatie, haat en geweld. Maar onlangs draaide het Hof van beroep deze uitspraak terug.
De stichting van Henri Dahlem bereidt nu een vergelijkbare rechtszaak voor in Nederland. Dahlem wil vooral dat de politiek zich gaat buigen over het aan banden leggen van sociale uitsluiting. “Dat begint met de doop. Die is niet vrijblijvend", zegt hij. "Het is heel anders dan lid zijn van een voetbalclub. Je kan niet meer wisselen. Dat is het hele punt."
Reactie Jehovah's getuigen in Nederland:

In een reactie schrijft een woordvoerder van de Jehovah's getuigen in Nederland:

“Jehovah’s getuigen hebben geen kinderdoop en kinderen die in gezinnen van Jehovah’s getuigen opgroeien worden niet per definitie gedoopt.” De doop is een persoonlijke keuze van ieder individu die niet onder dwang gebeurt.

“Hoewel Jehovah’s getuigen het heel jammer vinden als hun kind hun geloof niet deelt, blijven ze nog steeds van hem of haar houden. Ze zullen de band met hun kind niet verbreken alleen omdat het kind geen getuige van Jehovah wil worden.”

Ook wijst de organisatie erop dat de mening van ‘ontevreden ex-leden niet als representatief of als waar’ moet worden aangenomen.
Doop bij Jehova's Getuigen komt donderdagavond aan bod in het tv-programma In het Vizier van De Jager. Daarin gaat Inge de Jager op zoek naar mensen die in de knel zitten, zich niet gehoord voelen en met de rug tegen de muur staan. Loop jij ook tegen dit soort zaken aan? De redactie van In het vizier van De Jager wil graag met je in contact komen. Stuur een mail naar: inhetvizier@gld.nl.