Gelderland

'Bouw nieuwe sociale woningen onbetaalbaar', zeggen verhuurders

Sociale woningbouw onder steeds grotere druk.
Sociale woningbouw onder steeds grotere druk. © Omroep Gelderland
ARNHEM - Woningcorporaties in Gelderland vrezen dat sociale woningbouw onbetaalbaar wordt door stijgende bouwkosten. Veel nieuwbouwprojecten pakken tijdens de bouw duurder uit dan gedacht. Nieuwe bouwplannen moeten het doen met minder budget. Woningcorporaties schipperen bijvoorbeeld met de grootte van de woning.
Al jaren zien woningcorporaties dat nieuwbouw steeds duurder wordt, onder meer door de steeds strengere duurzaamheidseisen. Schaarste aan materialen en de energiecrisis doen daar nog een schepje bovenop. “Ten opzichte van vier jaar geleden zijn de kosten zo’n 33 procent gestegen”, illustreert bijvoorbeeld Portaal, met woningen in Arnhem en Nijmegen. "Bouwprojecten van woningcorporaties lopen forse vertraging op of komen zelfs financieel niet rond. En dat terwijl er sprake is van een wooncrisis en wij, in lijn met de plannen van het kabinet, onze nieuwbouwplannen willen verdubbelen."

Vertraging of projecten die sneuvelen

Omroep Gelderland vroeg tien Gelderse woningcorporaties of de stijgende bouwkosten er ook al toe leiden dat projecten op de lange baan geschoven worden. In Nijmegen liep een aantal bouwprojecten – Metterswane (met 50 sociale huurwoningen) en NDW21 (met 500 flexibele woningen) – vertraging op. Ook UWOON, met huizen in Harderwijk en omgeving, ziet plannen in de ontwikkelfase sneuvelen omdat ze te duur worden.
Meerdere woningcorporaties stellen dat de stijgende kosten er uiteindelijk toe leiden dat er keuzes gemaakt moeten worden. Zoals Sité in Doetinchem zegt: 'We kunnen ons geld maar één keer uitgeven'.
Ons Huis Apeldoorn illustreert welke keuzes: “We kunnen steeds minder voor hetzelfde geld en dus bouwen we kleinere, goedkopere woningen. Dat is voor de korte termijn geen probleem, met de grote vraag van nu.” Maar bij teruglopende vraag op de lange termijn kunnen zulke woningen minder populair worden, waardoor ze slechter worden verhuurd.

Ook verduurzamen onder druk

Ook UWOON waarschuwt dat bijvoorbeeld het verduurzamen van woningen in de knel komt. "Onze woningen verduurzamen naar minimaal label A blijft prioriteit voor ons, want het draagt bij aan een lagere energierekening voor onze huurders. Wel wordt de stap om onze woningen 'gasloos' klaar te maken spannend wanneer kosten blijven stijgen."
Het afschaffen van de verhuurdersheffing - een soort extra belasting voor woningcorporaties - zorgt voor enige verlichting, maar, schrijft Portaal, 'de stijgende bouwkosten hakken hier flink in en de opgaven die aangepakt moeten worden door woningcorporaties, zijn onverminderd groot'.
Kleurrijk Wonen, actief in het Rivierengebied, zegt overigens dat ook niet alles kommer en kwel is. “De koopmarkt hapert, waardoor het verkopen van nieuwbouw langer duurt.” Zo duurt het ook langer voordat er daadwerkelijk met de bouw begonnen wordt. “Dit maakt aannemers hongeriger om ook weer andere werken op te pakken.”