Achterhoek

Burgerparticipatie zonnepark 'heeft hopeloos gefaald'

Gemeentehuis Doetinchem
Gemeentehuis Doetinchem © Omroep Gelderland
DOETINCHEM - Sinds 2019 is het bedrijf LC Energy uit Wageningen bezig om ten zuiden van Langerak een zonnepark te realiseren, dat stroom moet leveren voor ruim 2700 huishoudens. Vanaf het begin is er vanuit het Doetinchemse college gehamerd op het belang van de burgerparticipatie, maar volgens meerdere raadsleden is het project op dit vlak hopeloos gefaald.
Nadat de raad eind januari 2022 toestemming heeft gegeven voor de plannen, heeft het plan zes weken ter inzage gelegen. Hoewel hier vier bezwaren op zijn binnengekomen (waarvan er eentje namens 11 adressen was ingediend), heeft het college geen aanleiding gezien om het plan te wijzigen.
De bezwaren gingen onder meer over het feit dat de zonnepanelen niet op agrarische grond horen maar op bedrijfsdaken, of dat het zonnepark de flora en fauna van het gebied verstoort. Maar naast de bezwaren over de ruimtelijke ordening, hebben de omwonenden ook meerdere malen aangekaart dat er van de zogenaamde 'participatie' geen sprake was.
Burgers worden genegeerd
Nu de kogel door de kerk is, stellen meerdere partijen dat de raad inderdaad tekort is geschoten op dit gebied. Zo zegt Marjolein Faber (SP): "Het is teleurstellend dat niet er geluisterd wordt naar mensen die een bezwaar hebben ingediend. Het college zegt dat ze er voor de burgers zijn maar wanneer er een mening gegeven wordt, wordt dit genegeerd."
Blij met een dode mus
Ans Putman (Partij voor Lokaal Maatwerk) gaat zelfs nog een stap verder, want volgens haar zijn de burgers zelfs voor flink de gek zijn gehouden: "We hebben mensen blij gemaakt met een dode mus door te stellen hoe belangrijk participatie voor ons was, terwijl dit schijnbaar niet het geval was."
'Ze kwamen voor Piet Snot'
Zelfs Maarten op de Weegh (PvdA), die aangeeft volledig voor de plaatsing van het zonnepark te zijn, geeft aan dat er fouten zijn gemaakt: "Ik heb veel moeite met onze vorm van participatie. Mensen kwamen hier naar de raad om hun bezwaar te maken, maar ze kwamen eigenlijk voor Piet Snot. Alles was al voor hun besloten."
Dat de aanleg van het park groen licht heeft gekregen, komt onder meer door het Achterhoekse streven om in 2050 energieneutraal te zijn. Naast het aanleggen van zonneparken moeten windturbines bij de Oude IJssel hier in de toekomst ook een rol in gaan spelen.
Hand in eigen boezem
Maar volgens verschillende raadsleden moet het participatieproces eerst grondig onder de loep genomen worden voor ze verder gaan met nieuwe plannen: "Dat dit zo is verlopen is volledig te verwijten aan het feit dat er geen duidelijke richtlijnen zijn vanuit de gemeente. We moeten hand in eigen boezem steken, want dit verdient een dikke onvoldoende", aldus Marcel Zaaijer van Gemeentebelangen.