Stedendriehoek

Bewoners zorgcentrum bang voor 'te veel prikkels' door nieuwe achterburen

Een ander Skaeve Huse-project in Nijmegen
Een ander Skaeve Huse-project in Nijmegen © ANP
APELDOORN - Bewoners van Siza, een Apeldoornse woonzorglocatie voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, vrezen het ergste. Zij zijn bang dat ze de voor hun zo belangrijke rustige en prikkelarme woonomgeving in Apeldoorn-Noord kwijtraken. De gemeente wil vlak bij het zorgcentrum negen Skaeve Huse bouwen. “Die vergunning had daar nooit mogen worden verleend.”
In de volksmond worden ze ook wel 'hufterwoningen' of 'asowoningen' genoemd. Ze zijn bedoeld voor Apeldoorners die door persoonlijke omstandigheden niet in een gewone woonwijk kunnen wonen. De negen woonunits van 40 vierkante meter komen later dit jaar, voor de duur van maximaal tien jaar, op een braakliggend terrein van de gemeente aan de Schorpioenstraat te staan.
“Het gaat om een doelgroep die hun dag- en nachtritme hebben omgedraaid, luide muziek draaien en te veel huisdieren hebben”, stelt de advocaat van bewoners van het woonzorgcomplex voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De cliënten zouden juist behoefte hebben aan rust en structuur. “Te veel prikkels kunnen een epileptische aanval triggeren.”

45 bezwaarschriften

De noodkreet om de Skaeve Huse niet in de 'achtertuin' van de 52 zorgappartementen te plaatsen, klinkt op een hoorzitting van de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Apeldoorn vorige week. Die commissie ontving maar liefst 45 bezwaren. Ook van andere omwonenden en instellingen.
“Er is nul inspraak geweest. Het werd gewoon medegedeeld”, zegt Jasper Benus, die namens dertien buurtbewoners als woordvoerder is aangewezen. Hij hekelt de werkwijze van de gemeente, die de buurt pas informeerde toen het besluit 'in het geheim' al was genomen. “Door ons niet te betrekken, heeft de gemeente niet de volledige afweging kunnen maken die ze hadden moeten maken.”
De afstand tot de dichtstbijzijnde omwonenden, waaronder Siza, zou slechts zo'n 50 meter zijn. In de directe nabijheid zitten ook bedrijven en meer zorginstellingen, zoals Riwis, een begeleid woonlocatie voor jongeren en jong volwassenen.

'Angst voor overlast is onterecht'

De gemeente Apeldoorn zegt zich de zorgen van omwonenden te kunnen voorstellen, maar denkt dat de angst voor overlast onterecht is. Het terrein van de Skaeve Huse wordt ruim opgezet en omringd door een grote, groene haag. “Op die manier is er meer dan voldoende mogelijkheid voor de inwoners om zich terug te trekken op het terrein”, aldus een woordvoerder, die ook wijst op positieve ervaringen van Skaeve Huse-projecten elders in het land.
“Bewoners sluiten een soort van ‘laatste kans contract’ af met de woningbouwcorporatie. Hierin worden onder andere afspraken gemaakt over het gedrag van de huurder. Als de afspraken in dit huurcontract niet worden nageleefd, kan de huurovereenkomst worden ontbonden.”
“De toekomstige Skaeve Huse-bewoners hebben behoefte aan een ongestoorde woonomgeving met weinig bemoeienis van andere mensen. Een plek waar geen verplichtingen worden opgelegd door zorginstanties. Ze zijn vaak zorgmijdend. De bewoners hebben baat bij een plek enigszins in de buurt van voorzieningen en op voldoende afstand van overige woningen of bedrijven”, aldus een woordvoerder van de gemeente.
“De locatie aan de Schorpioenstraat voldoet wat ons betreft aan de criteria. In het verleden zijn diverse locaties de revue gepasseerd, die om verschillende redenen niet zijn doorgegaan. Bijvoorbeeld omdat de gemeente geen eigenaar was of kon worden van de locatie, of omdat ze te dicht bij een drukke weg lagen.”
De advocaat van de bewoners met niet-aangeboren hersenletsel noemt een combinatie van deze twee woonvormen niet mogelijk. Ook omwonenden zien wat er speelt: “Iets verderop woont iemand met een voormalig alcoholverslaving. Die maakt zich nu al zorgen dat hij straks geconfronteerd wordt met alcoholmisbruikers. Want die komen er wonen, dat kun je best zo zeggen.”
Of het Apeldoorns college van gedachte verandert, blijkt over enkele weken. Dan zal de onafhankelijke bezwarencommissie een advies uitbrengen.
“We hebben het gevoel dat er nu pas wordt geluisterd naar de bewoners en belanghebbenden”, aldus Benus, die woest is dat dit pas na het indienen van bezwaarschriften gebeurt. “Iedereen heeft recht op een goede plek om te wonen. Met de nadruk op goede plek. Het is bijna alsof de gemeente het erom doet. Dit is echt schrijnend.”