Rivierengebied

Plan voor megazonnepark aan de A15 bij Lienden is klaar

LIENDEN - Het ontwerp voor een groot zonnepark tussen de A15 en de Panderweg in Lienden is klaar. Het terrein omvat 35 hectare waarvan 75 procent bedekt is met zonnepanelen. Ontwikkelaar Vattenfall wil in augustus een vergunning aanvragen. Volgens planning zou het park dan begin 2024 klaar moeten zijn.
Het zonnepark komt op de plek waar de spoorlijn de A15 kruist. Het wordt deels begrenst door de Linge en deels door de Panderweg, de Veldstraat en de Zilverlandseweg. Het park sluit aan bij de vier windmolens aan de Liendense kant van de snelweg. Eén daarvan staat midden in het nieuwe park geprojecteerd.
In samenspraak met de gemeente komt er geen hoge bosschage om het park en worden de panelen relatief laag - op maximaal anderhalve meter - geplaatst. Op die manier kan er overheen gekeken worden. Aan de randen komen wel schuine taluds met gras om het directe zicht tegen de zijkant en achterkant van de panelen weg te nemen. Ook in het midden rond de windmolen komt nog gras waar mogelijk schapen kunnen grazen.

Compensatie

Vattenfall heeft de afgelopen periode met omwonenden gesproken over de inpassing en ook over compensatie. Zo zou het bedrijf willen helpen met verduurzaming van woningen in de buurt. Het is de bedoeling dat er een omgevingsfonds komt. Daarmee moet een deel van de opbrengst van het park ten goede komen aan de omgeving. De gemeente streeft ook naar financiële participatie door de inwoners. Bij voorkeur zou 50 procent van het park zo in particuliere handen komen. Voor dit doel is een energiecoöperatie opgericht.
Omwonenden zijn toch kritisch op het plan, bleek woensdagavond bij de presentatie van het onderwerp. Ze hekelen het effect op het groene landschap en stellen vraagtekens bij het nut en de noodzaak van het park, omdat bijvoorbeeld heel veel daken in de omgeving nog niet zijn voorzien van zonnepanelen.

Windmolens

Veel buurtbewoners zijn daarbij vooral bang voor de verdere uitbreiding van het energiepark met windmolens. Er zijn sowieso plannen om zowel de vier bestaande molens aan de Echteldse kant, als die aan de Liendense kant te vervangen door nieuwe, hogere exemplaren. Die laatste zijn overigens niet van Vattenfall. Maar het bedrijf heeft wel de ambitie om er nog zes extra bij te plaatsen, in het verlengde van de bestaande.
Het bedrijf klopt hiervoor aan bij de provincie, omdat de gemeente heeft aangegeven niet aan nieuwe molens te willen meewerken. Op dit moment is nog onduidelijk hoe de provincie daarmee omgaat. De verwachting is dat dit proces nog wel even kan duren. Vattenfall heeft de realisatie van het zonnepark dan ook losgekoppeld van de windmolens.

Zie ook: