Gelderse Vallei

Wageningen puzzelt en zoekt ruimte voor 3000 woningen

Wageningen puzzelt en zoekt ruimte voor 3000 woningen
Wageningen puzzelt en zoekt ruimte voor 3000 woningen
WAGENINGEN - Met de enorme woningnood en beperkte beschikbare ruimte staat Wageningen voor een uitdaging. Na veel puzzelen heeft het college van burgemeester en wethouders plannen gepresenteerd om voor 2030 in totaal 3000 nieuwe woningen te bouwen.
Sinds 2019 reserveert Wageningen op nieuwbouwlocaties minimaal 30 procent voor sociale huurwoningen. Annelies Barnard is daar als directeur van de Woningstichting ontzettend bij mee. "De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning bedraagt nu zeven jaar. Op een vrijgekomen woning reageren gemiddeld 200 mensen. Dus extra sociale huurwoningen zijn meer dan welkom."

Bovenaan het verlanglijstje

Het historische universiteitsterrein De Dreijen, gelegen in het zuidoosten van de stad, staat met stip bovenaan het verlanglijstje van het college van B en W. "In De Dreijen Fase 2 willen we minimaal 550 woningen bouwen. Dit moet een autoluwe en groene wijk worden die de sfeer van het nabijgelegen Arboretum uitademt", licht wethouder Anne Janssen toe. “Van deze woningen zijn er 150 gereserveerd voor de sociale huur.”

Nieuwe woongemeenschap

In deze nieuwbouwwijk is volgens de wethouder ook ruimte voor een woongemeenschap van zo'n 15 tot 20 woningen. "Aan deze vorm van 'collectief particulier opdrachtgeverschap' is in onze stad veel behoefte.”
Volgens wethouder Janssen is het de bedoeling dat projectontwikkelaar Gebroeders Blokland het gehele terrein koopt van de WUR. “Daar horen ook de gebouwen bij. Samen met de projectontwikkelaar willen we kijken of we die kunnen behouden en opnemen in de bouwplannen.”
Vanwege de woningnood wil het college van B en W haast maken met woningbouw op De Dreijen. Daarom komt er direct na de zomer een informatieavond voor omwonenden en worden de plannen besproken in de gemeenteraad. Wethouder Janssen: “Als de raad akkoord gaat dan hopen we in 2024 de eerste schop in de grond te steken.”

Speuren naar zoekgebieden

Om voor 2030 in totaal 3000 woningen te bouwen heeft het stadsbestuur meer gebieden op het oog. “We kijken nu bijvoorbeeld naar de omgeving van de Stadsbrink nabij het busstation, en de omgeving Mansholtlaan/Nijenoord Allee.”
Daarnaast heeft het college van B en W haar pijlen gericht op het havengebied. Janssen: “Dit zou een mooie plek kunnen zijn voor een nieuwe woonbuurt aan het water. Maar eerst willen we verkennen wat de toekomst van de haven in Wageningen is.”
Het is een doorbraak dat het stadsbestuur aan de westkant van Wageningen kijkt naar mogelijke bouwlocaties buiten de bebouwde kom. “Dan hebben we het over de omgeving van nieuwbouwwijk Kortenoord”, aldus wethouder Janssen. “Onze blik gaat allereerst naar de omgeving ten zuiden van deze wijk. Mochten we daar niet uitkomen dan richten we ons op de noordkant.”

Inbreiden en opsplitsen

Om het aantal woningen te vergroten onderzoekt het college van B en W de mogelijkheden om op kleine schaal bedrijven in de Nude om te bouwen tot woningen. “Daarnaast willen we het opsplitsen van grote woningen makkelijker maken.”
Het stadsbestuur houdt een slag om de arm of de bestaande en nieuwe bouwplannen zijn te realiseren. “We zetten hoog in om uiteindelijk die 3000 woningen voor 2030 te bouwen. Maar we hebben ook te maken met oplopende bouwkosten, een stikstofcrisis en een tekort aan mensen in de bouw en projectleiding bij de gemeente”, aldus Janssen. “Het is en blijft echt een uitdaging. Daarom is een samenwerking met partners in de regio, provincie en landelijke overheid noodzakelijk.”