Rijk van Nijmegen

Spoorlijn tussen Nijmegen en Duitsland herstellen? 'Doe maar niet'

Het spoor is overwoekerd met groen.
Het spoor is overwoekerd met groen. © Omroep Gelderland
GROESBEEK - De spoorlijn tussen Nijmegen en het Duitse Kleef opnieuw leven inblazen. Moeten we dat willen? Al sinds de laatste trein in 1991 reed is het voer voor discussie. Niet doen, zegt nu ook staatssecretaris Vivianne Heijnen.
Er zijn te weinig reizigers die daar in de toekomst gebruik van zouden maken en het is veel te duur, stelt de staatssecretaris. Dat verzint ze niet zelf, maar dat zijn de geluiden die ook in de regio al jaren klinken.
Tweede Kamerlid Harry van der Molen (CDA) wilde van de staatssecretaris weten of die bereid is werk te maken van de reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleef. Dat is ze op basis van de huidige inzichten dus niet van plan. Als die inzichten toch wijzigen wil ze daar best het gesprek over aan.

Lijn opgenomen in Duits plan

In Duitsland zijn ze enthousiaster over de eventuele terugkeer van de spoorlijn dan in Nederland. Een concept verkeersplan 2032-2040 van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen wil het openbaar vervoer een boost geven. "Het schetst een ideaalbeeld uit het perspectief van de reiziger", zegt de staatssecretaris daarover. "Reactivering van de verbinding Nijmegen-Kleef wordt daarin niet expliciet genoemd. Wel is de verbinding met Nijmegen opgenomen in een schematisch overzicht met verbindingen in 2040."
Staatssecretaris Heijnen ziet nogal wat obstakels op de weg. Of in dit geval: op het spoor. Dat spoor loopt het dwars door de kern van het dorp Groesbeek, waar veel weerstand is voor reactivering van de spoorlijn. Het vers aangetreden college van de gemeente Berg en Dal (waar Groesbeek deel van uitmaakt) heeft zelfs expliciet in het coalitieakkoord opgenomen geen tijd en geld in de terugkeer van de trein te willen steken. Ook niet als dat een lightrail/tramachtige variant zou zijn.

Overwoekerd en verkocht

Volgens Heijnen gaat het ook bakken met geld kosten om reactivering van de lijn gedaan te krijgen. Hoge exploitatiekosten en forse investeringen om de lijn weer begaanbaar te maken. Op een deel rijdt nu een toeristische fiets over het voormalige spoor, andere delen zijn vooral overwoekerd door groen.
Geen enkele partij heeft geld gereserveerd om de lijn tussen Kleef en Nijmegen uit de mottenballen te trekken. Qua ruimtelijke inpassing wordt het ook allerminst makkelijk. Enkele jaren gelden is de grond verkocht aan de gemeente Berg en Dal. Hiermee valt de betreffende infrastructuur ook niet meer onder de Hoofd Spoorweg Infrastructuur (HSWI) en beheerconcessie van ProRail.

Rekenmachine

In het verleden is in de regio meermaals bekeken of reactivering van de spoorlijn een goed idee zou kunnen zijn, want er zijn door de jaren altijd voorstanders geweest. Die beargumenteerden dat de lijn wel degelijk rendabel zou kunnen zijn. De provincie Gelderland heeft in 2013 en 2018 de rekenmachine losgelaten op onder meer de reizigersaantallen.
Conclusie: te weinig om eraan te beginnen. De provincie ziet meer in vervoer per bus. Ook de gemeente Nijmegen staat er zo in. Maar met het oog op de geschiedenis zou het heel goed kunnen dat het niet de laatste keer is dat er wordt gesproken over opnieuw een trein van Kleef naar Nijmegen.

Zie ook: