Rivierengebied

Provincie gaat met spoed op zoek naar Betuws drinkwater

Betuwse telers delen hun zorgen op het provinciehuis.
Betuwse telers delen hun zorgen op het provinciehuis. © Omroep Gelderland
ARNHEM - Om de toekomst van drinkwater in Gelderland veilig te stellen heeft de provincie dinsdagavond elf reserveringsgebieden aangewezen. Verder onderzoek moet de komende jaren uitwijzen waar de boringen precies gaan plaatsvinden. Vooral in de Betuwe moet dat met spoed gebeuren.
Met name daar heeft het aanwijzen van een groot deel van de streek als reserveringsgebied tot veel bezwaren geleid. Fruittelers, boomkwekers en -in mindere mate- akkerbouwers vrezen de beperkingen die in zo'n gebied gelden. Maar vooral maken zij bezwaar tegen onzekerheid die heerst zolang de daadwerkelijke plekken voor drinkwaterwinning nog niet zijn aangewezen. Dit maakt aan- en verkoop van gronden en investeringen lastig.
De telers benaderden de provincie met een plan om de nadelige effecten van het aanwijzen van de reserveringsgebieden zoveel mogelijk te beperken.

Snel duidelijkheid

De provincie komt de bezwaarmakers nu voor een belangrijk deel tegemoet. Zo is afgesproken dat er in oktober een concrete planning komt voor het verkleinen van de zoekgebieden in de Betuwe. Ze zouden binnen drie jaar zeker met twee derde moeten worden teruggebracht. Wanneer er in die drie jaar te weinig voortgang is, zouden de reserveringen er weer afgehaald moeten worden.
Gedeputeerde Peter Kerris -die het dossier van zijn door corona geplaagde collega Peter van 't Hoog waarnam- liet weten dat hij vertrouwen heeft dat dit gehaald wordt. De provincie neemt hierin het voortouw en zal ook waterbedrijf Vitens 'ten volste aansporen' om dit te realiseren.
De beperkingen voor de zoekgebieden zoals voor het oppompen van water, waren eerder al wat verzacht. Provinciale Staten heeft nu nadrukkelijk uitgesproken dat de maatregelen in deze gebieden later niet weer worden aangescherpt.

Geen diepe boringen

Eén belangrijk punt van de agrariërs haalde het niet. Zij zouden graag onder voorwaarden in het gebied toch diepe boringen door de beschermende kleilaag willen doen als er bijvoorbeeld geen oppervlaktewater of bestaande puls in de buurt is. De diepte hiervan varieert tussen de 35 en 75 meter. Dat staat de provincie niet toe, om het risico op vervuiling van dit diepe water dat mogelijk later drinkwater wordt niet te vergroten.
Waar zowel de provincie als de telers enthousiast over zijn, is het instellen van een Betuwse Watertafel. Dit is een overleg van alle betrokken partijen om tot een goed watersysteem voor de toekomst te komen. Daarbij moet ook in periodes van droogte voldoende water voor alle gebruikers beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld door in natte periodes meer water op te vangen en vast te houden. De resultaten van deze groep moeten als 'zwaarwegende adviezen' voor de provincie dienen.
Er is inmiddels een begin gemaakt met deze manier van overleg over het waterprobleem. Mogelijk krijgt het ook in andere delen van de provincie navolging.

Zie ook: