Gelderse Vallei

Boze reacties op boeren die natuurgebied vernielen: 'Boete hiervoor is pittig'

Het stuk natuur dat boeren hebben aangepakt.
Het stuk natuur dat boeren hebben aangepakt. © Omroep Gelderland
STROE - Schandalig, aso’s, vandalisme ten top. Veel mensen hebben geen goed woord over voor de boeren die maandag een beschermd natuurgebied bij Stroe hebben vernield. Volgens hoogleraar strafrecht Henny Sackers gaat het om een economisch delict. "Dat hebben de boeren zich naar alle waarschijnlijkheid niet gerealiseerd."
Het vernielde stuk grond bij Stroe maakt de tongen los: honderden mensen reageren op het nieuws. Sommige mensen wijzen erop dat het om een gebied van 'slechts' 720 vierkante meter gaat, dat volgens Staatsbosbeheer niet heel kwetsbaar is.

'Zo groot als een hondenuitlaatveldje'

"Dit bericht is alleen bedoeld om 'de boeren' zwart te maken. Waar hebben we het over? Een stukje grond van 20 bij 36 m waar een beetje mest op is gereden?", luidt een van de reacties. "Braakliggende postzegelgrond is opeens natuur wat vernield wordt door de boeren", zegt Mary op Facebook. "Niet goed en geen goede beurt van de boeren", twittert Mark. "Maar het is maar 700 vierkante meter, een hondenuitlaatgebiedje."
De meeste mensen reageren kwader. "Zullen we dit geen boeren noemen, maar hooligans, vandalen, raddraaiers, of iets dergelijks? Dit heeft niks met landbouw te maken, maar met vernieling", aldus Rogier. "Zo raak je in rap tempo al je sympathie kwijt. Ik stond in het begin nog wel achter de boeren, maar sinds dat huisbezoek verdween dat al gedeeltelijk. Nu is het helemaal weg", aldus Jelle.
"Er is altijd wel weer een ondergrens waar je doorheen kunt", twittert cabaretier Dolf Jansen op zijn beurt. En journaliste Nynke de Jong: "Door deze klapharken vergeet je bijna dat er ook gewoon leuke, redelijke boeren zijn."

Economisch misdrijf

Staatsbosbeheer gaat aangifte doen van de vernieling. Volgens strafrechtdeskundige Henny Sackers is er sprake van een milieudelict en economisch misdrijf, omdat het om een door de Wet natuurbescherming beschermd gebied gaat. "De wet op economische delicten is berucht, omdat daar vaak zwaardere straffen voor gelden. De geldboetes zijn vrij pittig", aldus de hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming luidt als volgt:
Het is verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.
Aan welke boete we dan moeten denken, is volgens Sackers lastig te zeggen. Voor andere overtredingen die de boeren begingen, is de wet duidelijker. Zo reden ze op een plek waar een verbodsbord stond à 100 euro. Ook reden ze in trekkers zonder kenteken, waar tegenwoordig een boete van 140 euro op staat.
Of er ook daadwerkelijk boeren worden vervolgd, is nog de vraag. Zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. "Het Openbaar Ministerie is leidend als het gaat om welke delicten vervolgd worden. Moord, doodslag of verkrachting gaan natuurlijk wel voor op economische delicten, maar over het algemeen geeft het OM hier wel prioriteit aan", aldus Sackers.