Arnhem en omstreken

Arnhem wil snelheid verlagen naar 50 km/u: is dat eigenlijk wel goed voor het milieu?

Arnhem wil snelheid verlagen van 70 naar 50 km/u, is dat eigenlijk wel goed voor het milieu?
Arnhem wil snelheid verlagen van 70 naar 50 km/u, is dat eigenlijk wel goed voor het milieu? © ANP
ARNHEM - De Arnhemse coalitiepartijen spraken af dat de snelheid op wegen waar nu nog 70 km/u is toegestaan, wordt verlaagd naar 50 km/u. Maar is dat eigenlijk wel verstandig, als je kijkt naar de gevolgen voor het milieu? Nee, zeggen experts.
Toch willen GroenLinks, D66, Arnhem Centraal, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt de maatregel doorvoeren. Welk resultaat verwachten zij daarvan? Fractievoorzitter Mark Coenders (GroenLinks) houdt zich toch vast aan de gedachte dat er positieve effecten voor het milieu mee te behalen zijn. Daarnaast is het volgens hem veiliger en wijst hij op de effecten voor doorstroming en geluid.

'Tussen 70 en 90 km/u meest zuinig'

We legden deze vragen voor aan Johan Vermeeren van VAGN, een adviesbureau voor verkeer, vervoer en infrastructuur. Op het gebied van milieu is hij duidelijk: een auto met verbrandingsmotor rijdt bij een snelheid tussen de 70 en 90 km/u het meest zuinig. "Brandstof werkt bij deze snelheid het best, waardoor er ook minder CO2, stikstof en fijnstof uit de uitlaat komt."
Verder is vanuit milieuoogpunt het rijden met een constante snelheid tegen een relatief laag toerental het meest zuinig, geeft Vermeeren nog mee. "En hoe zuiniger er wordt gereden, hoe minder vervuiling door de beperkte hoeveelheid verbrande brandstof. In de stad verbruik je het meest, omdat je daar veel moet remmen en optrekken door kruispunten, verkeerslichten en ander verkeer."

'Groene golf helpt'

Een 'groene golf' bij verkeerslichten, waarbij het verkeer niet of nauwelijks hoeft af te remmen, helpt dan ook bij het zuinig en schoon rijden, stelt Vermeeren. "Maar dat heeft wel tot mogelijk gevolg dat de aantrekkelijkheid van de auto toeneemt."
Wel geeft een lagere rijsnelheid in de regel meer veiligheid, legt Vermeeren uit. "In stedelijk gebied is met name het snelheidsverschil tussen verkeersdeelnemers die elkaars pad kruisen bepalend voor de afloop van ongevallen." De overlevingskansen van voetgangers en fietsers nemen door een lagere snelheid significant toe, weet Vermeeren. "Een lagere snelheid leidt tot een kortere remweg en kleinere stopafstand. Ook is de snelheid van een naderend voertuig bij lagere snelheid beter in te schatten, zodat men een veilige keus kan maken om wel of niet over te steken bijvoorbeeld."

'Bandengeluid overheerst motorgeluid'

Het geluid kan inderdaad minder zijn. Dat is bij een snelheid vanaf 50 km/u volgens Vermeeren vooral afhankelijk van het bandengeluid dat een auto produceert, omdat die vanaf die snelheid bijna altijd het motorgeluid overheerst. "Het verschil tussen een benzineauto of dieselauto is dan vaak niet waar te nemen, en ook een elektrische auto produceert een gelijkwaardig geluidsniveau bij het voorbij komen."
Waar het gaat om de doorstroming zijn snelheidsverschillen tussen voertuigen de oorzaak van vertragingen, stelt Vermeeren. "Zo ontstaan files vaak. Grotere snelheidsverschillen zorgen voor meer reacties, meer en langer optrekken en daarmee ook voor meer ‘ruis’ in de doorstroming. Hoe hoger de snelheid, hoe belangrijker het is om de snelheidswisselingen zoveel mogelijk te beperken en verkeer met een constante snelheid te laten rijden. Op een route met veel verkeerslichten en zonder groen golf zou de doorstroming met 70 km/u lager kunnen zijn dan bij een meer gelijkmatig verkeersbeeld waarbij 50 km/u wordt gereden."

'Niet bezig met waan van de dag'

Leo de Groot (Partij voor de Dieren) zegt er wel van op de hoogte te zijn dat een snelheidsverlaging van 70 naar 50 km/u in de meeste gevallen niet goed is voor het milieu als het gaat om benzine- en dieselauto's. "Voor elektrische auto's geldt dat niet, die zijn zuiniger bij lagere snelheden", weet De Groot.
"Maar wij zijn niet bezig met de waan van de dag", legt De Groot de keuze voor de maatregel uit. "We willen vooruitkijken en in 2030 is de verkoop van fossiele auto's al ten einde. Dat is minder dan 8 jaar. Wegen moeten anders worden ingericht om de lagere snelheid mogelijk te maken. Een lagere snelheid invoeren is geen kwestie van een bordje vervangen."
Woensdagavond verwacht De Groot hier ook wel vragen over van andere fracties. Dan praat de gemeenteraad over het coalitieakkoord dat de zes partijen sloten.

Zie ook: