Rivierengebied

Oevers moeten worden beschermd, maar kan dat ook aan de natuur bijdragen?

De proef met rietwortels op de Korne
De proef met rietwortels op de Korne © Omroep Gelderland
GELDERMALSEN - Een toename van biodiversiteit en een betere waterkwaliteit van rivier de Korne. Dat is de verwachting van het Waterschap Rivierenland van een proef die de organisatie onlangs is gestart in haar werkgebied. Het waterschap onderzoekt hoe ze hun oevers een stuk duurzamer kunnen beheren.
Het zonnige weer nodigt mensen uit om op pad te gaan met de boot. Waterschappen moeten ervoor zorgen dat rivieren goed bevaarbaar blijven. Daar hoort het beschermen van oevers bij.
"Door het gebruik van water krijg je golfslag. Als je de oever daar niet voldoende tegen beschermt, kan de oever afkalven", legt Wim Sterk uit, vaarwegbeheerder van Waterschap Rivierenland. "Er komt steeds meer grond in de vaargeul. Als je er niets aan doet, dan kun je op een gegeven moment niet meer varen."

Bescherming

Voor het beschermen van oevers heeft het waterschap tot nu toe met verschillende constructies gewerkt, zoals golfschotten, schanskorven of stortsteen. In de buurt van sluizen worden ook stalen of metalen constructies toegepast.
Aan de Korne wordt een nieuwe methode uitgeprobeerd. "Wij hebben hier een rijshoutdam gebouwd met bovenop een wilgenrol, ingeplant met rietwortels", vertelt Teba Jongeotter, de aannemer die de werkzaamheden namens het waterschap uitvoert.

Lokaal product

Het waterschap heeft al ervaring met rijshout. "Het groeit heel snel, het is makkelijk toepasbaar en het komt hier uit de buurt dus je hoeft het niet veel te vervoeren", licht Jongeotter toe.
Nieuw bij deze proef is het inplanten van rietwortels. Het is de bedoeling dat het geplante riet in de toekomst de rol van het rijshout overneemt. Zo gaan de planten een natuurlijke bescherming tegen de afkalving vormen. De plek van de proef is dan ook niet per toeval uitgekozen.
"Deze locatie heeft te maken met hoge waterstanden dus dit is een mooie plek om het riet aan alle invloeden bloot te stellen", zegt Sterk.

Voordelen voor de natuur

Het riet brengt daarnaast voordelen voor de natuur met zich mee. Zo helpt de plant mee met het zuiveren van water waardoor de kwaliteit van water kan verbeteren. Sterk: "Het is ook goed voor de biodiversiteit, het trekt flora en fauna met zich mee."
De winde is bijvoorbeeld een veel voorkomend vissoort in het gebied aan de Korne. De ijsvogel komt er ook veel voor, net als andere water- en rietvogels, laat het waterschap weten.
Als de proef op de Korne goed uitpakt, wil het waterschap de komende jaren op meerdere plekken in het gebied pollen riet inplanten.