Gelderland

De eindexamens beginnen, maar corona speelt nog steeds een grote rol

De landelijke eindexamens zijn begonnen.
De landelijke eindexamens zijn begonnen. © Omroep Gelderland
AALTEN - Deze donderdag gaan de eindexamens van start op de middelbare scholen. In deze ogenschijnlijke post-coronaperiode worden de examens nog steeds sterk beïnvloed door corona. Verschillende Gelderse schoolleidingen zeggen dat de eerdere coronabeperkingen nog steeds voor problemen zorgen.
"Voor een deel nog op de inhoud", zegt rector Wilma van Velden van Scholengemeenschap Schaersvoorde in Aalten. "Door de beperkingen van corona is er inhoudelijk achterstand opgelopen. We hebben daarom het hele jaar door geprobeerd om examenleerlingen, daar waar dat kon, bij te spijkeren. Maar er zijn ook veel leerlingen die echt weer moeten wennen aan het leren leren en er zijn er ook veel die concentratieproblemen hebben. Ook het moeten werken in groepsverband vinden veel leerlingen nog lastig. Dit kom je in de examenklassen tegen, maar natuurlijk ook in de lagere klassen."
Teamleider Bram Verweij van het Citadel College in Lent bevestigt dit beeld: "En wat we ook zien, is dat er best veel kinderen zijn die last hebben gekregen van faalangst. Dat is ook iets dat meespeelt bij examens. We hebben veel één op één-gesprekken gehad met leerlingen, om te kijken wat ze nodig hadden om die faalangst zo veel mogelijk te overwinnen."
Speciaal voor die leerlingen geeft docent Karin drie tips:
Drie tips om je eindexamen goed door te komen

Examens in twee periodes

Op alle Gelderse middelbare scholen zijn extra programma's gedraaid om achterstanden weg te werken en zo veel mogelijk te trainen op examens. Niet alleen vanuit de scholen is er een tegemoetkoming voor de leerlingen die in deze coronajaren hun examen moeten doen. Net als vorig jaar heeft de overheid een aantal maatregelen genomen om de leerlingen te steunen. Zo mogen leerlingen ervoor kiezen het centrale examen te spreiden over twee tijdsvakken, zodat er meer tijd is om het goed voor te bereiden.
Normaal gesproken moeten leerlingen alles doorlopen in het eerste tijdvak. Dat is dit jaar van donderdag 12 mei tot en met maandag 30 mei. Nu is er de keuze om één of meerdere vakken door te schuiven naar het tweede tijdvak, van maandag 13 juni tot en met vrijdag 24 juni. Ook mag het volledige examen in het tweede tijdvak worden afgelegd, maar dat wordt meer gezien als een oplossing voor een leerling die bijvoorbeeld ziek is of in quarantaine zit in het eerste tijdvak.

Extra herkansing

Verder krijgen eindexamenleerlingen de mogelijkheid twee vakken te herkansen, terwijl dat normaal gesproken maar voor één vak geldt. Ook mag van één vak het eindcijfer worden weggestreept, als dit het verschil maakt tussen wel of niet slagen. Overigens mag dit niet een cijfer van een kernvak zijn zoals Nederlands, Engels of wiskunde.