Rivierengebied

Bestuurder van school voor 'persoonlijk onderwijs' ligt onder vuur

De school aan de Ossengang in Geldermalsen.
De school aan de Ossengang in Geldermalsen. © Google Street View
GELDERMALSEN - Onderwijsminister Dennis Wiersma wil dat een bestuurder van de zogeheten Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) opstapt. Op de acht middelbare scholen, waaronder de Ida Gerhardt Academie in Geldermalsen, is volgens de onderwijsinspectie sprake van financieel wanbeheer. De inspectie heeft aangifte gedaan.
De inspectie verdenkt het bestuurslid van het plegen van meerdere strafbare feiten. Als de bestuurder niet opstapt, dreigt minister Wiersma geen geld meer over te maken naar de scholen.

Nieuwbouw

De bestuurder heeft bij de school in Geldermalsen een liquiditeitstekort veroorzaakt, waardoor de school niet in staat is kortlopende schulden te betalen. De Ida Gerhardt Academie zit in een nieuw pand van ruim 4,5 miljoen euro, maar ruim 1,5 miljoen euro aan bouwkosten zijn niet terug te vinden in de boekhouding. Ook zijn de ouderbijdragen niet verantwoord, op een zeer beperkt bedrag van bijna 30.000 euro na.
Tussen 2018 en 2020 is op de acht scholen in totaal zo’n 2,2 miljoen euro betaald aan ouderbijdrages. Dat geld hebben ouders overgemaakt voor taalreizen en schoolkosten, maar de bestuurder heeft ook dit geld uitgegeven aan gebouwen die niet of niet meer van de schoolbesturen zijn.

Echtgenote is directeur

De echtgenote van de bestuurder van SvPO Geldermalsen is directeur van de school in Geldermalsen. Dat vindt de inspectie geen goede zaak. Het bestuur had eerst ook nog drie andere toezichthoudende bestuursleden, maar die hebben gedurende 2021 allemaal hun functie neergelegd.
Verder blijkt uit de inspectierapporten van de verschillende betrokken scholen voor Persoonlijk Onderwijs dat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is. Op drie van de acht scholen is de kwaliteit zelfs zeer zwak. De school in Geldermalsen scoort op onderwijsgebied wel een voldoende.

Het bestuur noemt het rapport tendentieus

In een persbericht noemt de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) het rapport van de inspectie tendentieus. Het financiële beleid wordt miskend, stelt men.
Het bestuur zegt dat er juist goed beheer is gevoerd bij de bouw van nieuwe scholen. De leerlingen beschikken over goede, nieuwe schoolgebouwen. De huisvestingskosten zijn hierdoor gedaald en er is nu meer geld voor onderwijs.