Arnhem en omstreken

Arnhems college wellicht minder open, stelt wethouder na ophef over rode cijfers

Wethouder Ronald Paping tijdens het debat woensdagavond.
Wethouder Ronald Paping tijdens het debat woensdagavond. © Gemeente Arnhem
ARNHEM - Een toekomstig Arnhems college zou wel eens voorzichtiger om kunnen gaan met de open informatievoorziening. Dat stelt wethouder Ronald Paping woensdag in het debat dat werd aangevraagd nadat een informatiedossier de nodige vragen opriep over dreigende tekorten. De klacht van verschillende partijen was juist dat Paping de raad eerder had moeten informeren over de afwijkingen. Dat ziet de wethouder anders.
Het dossier dat ambtenaren opstelden voor de nieuwe gemeenteraad is een tussenproduct waar de raad zijn voordeel mee kan doen, meent Paping. In dat dossier stonden negatieve afwijkingen op de begroting gemeld van zo'n 18 miljoen euro vanaf volgend jaar. Een memo dat later verscheen moest duidelijk maken dat daar ook verwachte extra inkomsten tegenover staan. Ondanks dat de gemeente daarnaast op een aantal terreinen denkt in te moeten leveren, verwacht Paping geen fors negatief financieel beeld voor de komende jaren.
Toch zat de schrik er goed in bij verschillende raadsfracties na het zien van de rode cijfers, wat leidde tot het spoeddebat woensdagavond. Dat de conclusie van de wethouder na alle ophef is dat een volgend college wel eens minder open kan worden, is zeer onwenselijk, betoogt Mattijs Loor (D66) die nu met het GroenLinks van Paping en vier andere partijen probeert dat college te vormen.

'Maximale transparantie essentieel'

Ook moet er volgens Paping gekeken worden naar de zorgvuldigheid waarmee informatie naar de raad wordt gestuurd en hoe nadrukkelijk er wordt aangeven wat de status van dat verhaal is.
"Communiceren is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten", betoogt Niels Scholten (Volt). "Eigenlijk is het een wonder dat we elkaar überhaupt wel eens begrijpen. We zijn eigenlijk continu bezig de schade zoveel mogelijk te beperken." Het zal best de bedoeling zijn geweest om ook het financiële plaatje in het informatiedossier zo goed mogelijk te communiceren, is Scholten overtuigd. "Helaas is dat niet helemaal gelukt. Maak er geen zoekplaatje van, wat het nu wel was." Maximale transparantie blijft essentieel, vindt Scholten die momenteel ook aan de onderhandelingstafel zit voor een nieuw college.
Paping merkt verder op dat de gemeente er financieel juist goed voor staat en wijst daarbij op de resultaten van vorig jaar waar hij volgende week mee komt en die van het lopende jaar. Die zouden miljoenen positiever uitpakken dan gepland, wat een rooskleurig financieel beeld geeft. Overigens gingen de vermeende tekorten uit het dossier over de jaren daarna, dus vanaf 2023.
Dat dossier legt ook bloot dat er structureel beleid in gang is gezet zonder financiële dekking, constateert Loor. "Daar moeten we scherper op zijn."

'Direct weer schofferen'

Hans Eliëns (Partij voor de Dieren) heeft kritiek op de toon van het debat. "We zijn direct weer begonnen met schofferen. Laten we praten over de inhoud en niet de persoon. Ik schaam me echt dood voor wat hier in de eerste raadsvergadering weer gebeurt." Een betoog dat door Steffenie Pape (VVD) niet wordt herkend. "Ik heb niemand horen schofferen."
SP, CDA en ChristenUnie geven aan de komende tijd de nodige onderwerpen uit het informatiedossier op de agenda te zullen zetten. "Zodat we weten waar we op afstevenen", besluit Klaartje Koorn (CDA).

Zie ook: