Arnhem en omstreken

'Gebrek aan daadkracht en transparantie', raad Arnhem wil duidelijkheid over renovatie stadhuis

Het Arnhemse stadhuis.
Het Arnhemse stadhuis. © Omroep Gelderland
ARNHEM - Ruim twee jaar geleden trok wethouder Jan van Dellen de stekker uit het plan om het Arnhemse stadhuis te renoveren en verduurzamen. Het zou namelijk miljoenen duurder worden dan verwacht. Van Dellen zou met een alternatief komen, maar sindsdien is er radiostilte over het onderwerp. En dat kan niet door de beugel, vindt een flink deel van de gemeenteraad.
De wethouder moet nu toch echt opschieten met zijn plannen, meent Giovanni Visser (PvdA). "Het stadhuis is verouderd en we moeten kunnen spreken over de toekomst. Het hoge energieverbruik en gebrek aan groen onderstrepen dat we een nieuw plan nodig hebben." Visser vraagt zich af wat de wethouder in die twee jaar heeft gedaan. Dat gaat hij dan ook navragen. "Als er nu niks ligt, wordt het wel heel ingewikkeld."
In 2020 bleek de voorgenomen renovatie 14 tot 18 miljoen euro duurder uit te vallen dan de 22 miljoen euro die daarvoor was gereserveerd. Ondanks die tegenvaller leek het er ook bij dat plan op dat het de gemeente op de lange termijn zeker geen extra geld zou kosten voor de totale huisvesting van de ambtenaren en wellicht zelfs nog wel wat zou besparen, alleen minder dan eerder gedacht. Maar volgens Van Dellen zou de investering terugverdienen in dat plan toch 'het grootste probleem' zijn, zonder die bewering echt te onderbouwen.
Van Dellen laat weten dat er op dit moment nog altijd meerdere scenario's naast elkaar worden gezet en uitgewerkt. Vanwege de bouwkosten die in de tussentijd nog verder zijn gestegen, zou een besluit langer op zich laten wachten. Wanneer dat wel komt, weet Van Dellen niet. De afgelopen jaren beloofde hij verschillende malen aan Omroep Gelderland met plannen en updates te komen. Deadlines die telkens niet werden gehaald. Een interview om meer duidelijkheid te krijgen over de ontstane situatie, wil hij niet aangaan.
Update: Na het verschijnen van dit artikel zegt de wethouder voor de zomervakantie met een update te komen over de gemeentelijke huisvesting. Het zou dan nog altijd niet gaan om een concreet plan.

'The easy way out'

Het lijkt erop dat de wethouder het probleem daarmee doorschuift naar het volgende college, constateert ChristenUnie-fractievoorzitter Nathalie Nede. Daarin zal voor de VVD van Van Dellen waarschijnlijk geen plaats meer zijn. "Een miljoenenuitgave voor de eigen huisvesting is geen populaire keuze", ziet Nede. "Daar is lef voor nodig. Uitstellen is 'the easy way out'. Maar in de politiek moet je soms ook keuzes maken die met tegenzin worden ontvangen. Verduurzamen is een belangrijk punt en daarin moet de gemeente het goede voorbeeld geven. Dat vraagt een investering."
Ook volgens Leo de Groot (Partij voor de Dieren) heeft het er de schijn van dat de problemen worden doorgeschoven naar het college waar zijn partij vermoedelijk wel aan deelneemt. "Daar mag best vaart achter worden gezet. Hoe langer je wacht, hoe duurder het wordt." Het nieuwe college moet er wat hem betreft dan maar echt werk van gaan maken op het gebied van duurzaamheid en vergroening.
VVD'er Steffenie Pape weet ook dat de wethouder met een alternatief plan zou komen. "En dat hebben we nooit gehad." Maar de raad heeft er zelf ook nooit meer om gevraagd, ziet Pape.

'Opnieuw het slechte voorbeeld'

Van de PVV mag de hele renovatie worden afgeblazen, betoogt fractievoorzitter Coen Verheij. "Houd het geld in de zak of geef het uit aan nuttige dingen." Maar dat de wethouder de raad niet informeert, noemt hij 'onacceptabel'. "Dit college is daar wederom nalatig en niet transparant in, terwijl de gemeenteraad beterschap is beloofd. Ze geven opnieuw het slechte voorbeeld." Ook van Gino Luurssen (FvD) mag de renovatie van tafel. Wel ziet hij een gebrek aan daadkracht en transparantie bij de wethouder.
Er is een gebrekkige samenwerking en onduidelijke focus binnen het college, is de conclusie van Klaartje Koon (CDA). "Dat duidt op een onwerkbare verhouding."

'Vragen moeten gesteld worden'

Het niet nakomen van beloftes? Dat was schering en inslag bij dit college, reflecteert Gerrie Elfrink (SP). "Dit roept weer de nodige vragen op die inderdaad gesteld moeten gaan worden."