Arnhem en omstreken / Achterhoek

Meer nieuwe natuur, met dit fonds moet dat lukken

ARNHEM - De hoeveelheid nieuwe natuur in Gelderland moet de komende jaren toenemen. Om hiervoor grond te kunnen aankopen roept Geldersch Landschap en Kasteelen een speciaal fonds in het leven. Met het Gelders Natuurfonds wil de organisatie snel grond kunnen kopen als zich ergens een kans voordoet.
"Als er nieuwe grond beschikbaar komt, willen we snel kunnen handelen", legt directeur-bestuurder van Geldersch Landschap en Kasteelen Peter van den Tweel uit. Het natuurfonds dient als een potje waaruit de aankoop van geschikte gronden kan worden betaald.
Volgens Van den Tweel is het belangrijk dat er meer nieuwe natuur komt in onze provincie. Door klimaatverandering, intensief landgebruik en verdroging gaat de kwaliteit van de natuur achteruit. Door bestaande natuurgebieden uit te breiden, is de natuur beter bestand tegen dit soort negatieve effecten, is de gedachte.

Klein maakt kwetsbaar

Kleine natuurgebieden die omringd zijn door landbouw zijn volgens Geldersch Landschap en Kasteelen kwetsbaar. Zo is hier de waterstand over het algemeen lager, waardoor een periode van droogte sneller tot problemen leidt. De natuurorganisatie wil daarom de komende jaren meer gronden aankopen en daarvan nieuwe natuur maken.
Gelders Natuurfonds
"Daarbij denken we aan landbouwgronden die pal naast onze natuurgebieden liggen en die daarop een negatieve invloed hebben", zegt ecoloog André de Bonte in Mooi Gelderland, het magazine van Geldersch Landschap en Kasteelen. "Of aan akkerlanden waar al veel ecologische potentie aanwezig is, waardoor je daar vrij eenvoudig nieuwe natuur kunt ontwikkelen."

'Iedere euro helpt'

De donateurs van Geldersch Landschap en Kasteelen hebben allemaal een brief ontvangen waarin ze op de hoogte worden gebracht van de oprichting van het Gelders Natuurfonds. De eerste giften zijn volgens directeur-bestuurder Van den Tweel inmiddels binnen. Hoeveel geld de organisatie met het nieuwe fonds hoopt op te halen, kan hij niet zeggen: "Iedere euro helpt en dat is voor ons het allerbelangrijkste."