Gelderland

Mogelijke miljoenenfraude in Denemarken gelinkt aan drie Gelderse ondernemers

Bedrijven die betrokken zijn bij mogelijke miljoenenfraude
Bedrijven die betrokken zijn bij mogelijke miljoenenfraude © Omroep Gelderland/DR
ARNHEM - Drie Gelderse ondernemers worden door Deense curatoren in verband gebracht met mogelijke btw-fraude en witwassen. In hun bedrijven gingen miljoenen om. Bij de Deense fiscus hebben ze inmiddels een grote schuld.
Nepfacturen, ontbrekende boekhouding, werkzaamheden die vermoedelijk niet zijn uitgevoerd en onverklaarbaar grote bedragen die naar een wirwar aan buitenlandse bedrijven vloeien. Het is een greep uit de fraude waar de Gelderse ondernemers volgens Deense curatoren mogelijk bij betrokken zijn.
De drie mannen waren bestuurder van Deense bedrijven: T-Holder Entreprise, Bruchem Services en Bugt Entreprise. Deze bedrijven, actief in de bouw en consultancy, zijn inmiddels failliet verklaard. De Deense belastingdienst loopt daardoor grote sommen geld mis, zo blijkt uit faillissementsrapporten van Deense curatoren die Omroep Gelderland inzag.

Geen bonnetjes en grote sommen geld

Na een faillissement wordt vaak een curator door de rechtbank aangewezen. Die gaat op onderzoek uit en zorgt ervoor dat schuldeisers zo veel mogelijk krijgen. In het geval van de drie Deense bedrijven troffen de curatoren opvallende zaken aan.
Zo waren er wel facturen voor bijvoorbeeld 'schilderwerk', maar geen bonnetjes voor verf of benzinekosten. Ook zagen ze enorme bedragen naar het buitenland vloeien, zonder dat duidelijk werd wie er achter die rekeningen zat. De curatoren vermoeden dat de bedrijven zijn gebruikt in een groter netwerk voor btw-fraude en witwassen.
De drie Gelderse mannen zelf ontkennen iedere vorm van fraude. Het Deense Openbaar Ministerie kon niet bevestigen dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt. Volgens de Nederlandse advocaat van één van de mannen, is zijn cliënt gehoord door de Nederlandse rechter-commissaris op verzoek van de Deense autoriteiten. Hij benadrukt dat zijn cliënt getuige is in de zaak, en geen verdachte.
Hoe werd dit verhaal gemaakt?
Dit verhaal werd gemaakt in samenwerking met twee Deense journalisten die een documentaire maakten voor de DR, de Deense publieke omroep. Omroep Gelderland ging voor dit verhaal samen met deze journalisten op onderzoek uit. Om privacyredenen zijn alleen de namen van de bedrijven, en niet die van de bestuurders, genoemd.

Nepfacturen

Eén van de curatoren in Denemarken is Cathrine Wollenberg Zittan. Zij onderzocht het bedrijf Bruchem Services en constateerde 'grove ondeugdelijke bedrijfsvoering'. Ze schrijft dat ook de Deense belastingdienst van mening is dat Bruchem Services gebruikt is om ‘om zwarte salarissen te verdoezelen’ en om ‘geld door te sluizen naar andere bedrijven of rekeningen in het buitenland'.
De Gelderse directeur was daarbij vermoedelijk een 'stroman', een trekpop die het echte brein erachter maskeert. Wollenberg Zittan beschrijft dat er grote bedragen worden overgemaakt naar T-Holder Entreprise en Bugt Entreprise, de twee bedrijven van de andere Gelderse ondernemers.
Twee Deense journalisten op zoek naar sporen van de Nederlandse bestuurders
Twee Deense journalisten op zoek naar sporen van de Nederlandse bestuurders © Omroep Gelderland, Deense publieke omroep DR
De Deense belastingdienst voerde ook op Bugt Entreprise een inspectie uit. De conclusie was ook daarbij dat het om een 'doorstroombedrijf' zou gaan, waarbij grote sommen geld binnenkwamen en weer werden verstuurd, en waar nepfacturen werden uitgestuurd. Wollenberg Zittan vermoedt dat er sprake is van een groter netwerk, waarin deze Gelderse directeuren meedraaien.

Puzzelstukjes

De Nederlandse advocaat Michiel van Eersel is specialist op het gebied van regels ter voorkoming van witwassen. Op verzoek van Omroep Gelderland keek hij mee in de faillissementsverslagen. “Doen alsof je geld eerlijk hebt verdiend, bijvoorbeeld met ‘schilderwerk’ terwijl überhaupt geen schilderwerk is verricht, is hardcore witwassen." Daar lijkt hier sprake van, zegt hij.
Ook curator en specialist faillissementsfraude, Derk van Geel, las mee. “Het rondpompen van geld, facturen zonder levering of diensten, belasting die niet wordt afgedragen en een boekhouding die niet op orde lijkt: dat zijn wel veel red flags. Dit riekt naar fraude.”
Tegelijk is het moeilijk om te zien wat hier werkelijk achter zit, zeggen beide experts. Deze bedrijven kunnen slechts puzzelstukjes zijn in een groot geheel. "Wat dat geheel is, weten we niet”, zegt Van Eersel. Voor opsporingsambtenaren is het extra moeilijk omdat het geld internationale grenzen oversteekt. Later vandaag meer van over deze zaak.

Reacties van de Gelderse bestuurders

Bugt Entreprise
De directeur van Bugt Entreprise ontkent met klem dat hij deel is van een netwerk van witwassen of btw-fraude. “Gezien de extreem heftige aantijgingen en het feit dat ik geen hoop heb in een eerlijke verslaggeving van de Deense media, heb ik een Deense advocaat op de zaak gezet die nu druk bezig is om alles te onderzoeken en te bepalen of er iets speelt en, zo ja, wat dat dan zou zijn en waar het vandaan komt. Zolang nog niet alles inzichtelijk is, kan ik voorlopig nog geen vragen beantwoorden.”

Bruchem Services
Advocaat Arnout Schadd schrijft namens de directeur een reactie: “Cliënt en ondergetekende zijn niet bereid om medewerking te verlenen. Cliënt en ik zijn niet bekend met de gegevens van de Deense belastingdienst; wij hebben geen stukken en ook geen inzage gehad en wij kunnen derhalve in het geheel niet inhoudelijk reageren. Cliënt stelt nadrukkelijk dat hij zich aan de wet-en regelgeving heeft gehouden, hij stelt nadrukkelijk onschuldig te zijn. In dit verband verwijs ik naar de omstandigheid dat cliënt, op verzoek van de Deense autoriteiten, als getuige gehoord is ten overstaan van de rechter-commissaris hier in Nederland en dat cliënt keurig zijn medewerking aan het verhoor heeft verleend. De Deense autoriteiten beschouwen cliënt derhalve niet als verdachte.”

T-Holder Entreprise
"Om te beginnen wijs ik erop dat T-Holder Enterprise ApS geenszins betrokken is geweest bij witwassen van geld. Ook maakt deze vennootschap, net zo min als ikzelf, onderdeel uit van een netwerk van bedrijven met Nederlandse en Belgische bestuurders dat is gebruikt om geld wit te wassen. Ik ben geschokt door die aantijgingen vanuit Denemarken en heb daar zelf ook onderzoek naar ingesteld. Wel word ik in dat onderzoek gehinderd door het feit dat ik geen beschikking heb over stukken waar het allemaal op is gebaseerd."