Achterhoek

Doetinchem onderzoekt 'nascheiding' van afval

Zakken met afval gedumpt naast een ondergrondse restcontainer in Doetinchem.
Zakken met afval gedumpt naast een ondergrondse restcontainer in Doetinchem. © Omroep Gelderland
DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem gaat onderzoek doen naar de nascheiding van afval. Ondanks dat de coalitiepartijen sceptisch zijn over de uitkomsten, stemden ze wel in met een voorstel van een aantal oppositiepartijen om onderzoek te doen naar nascheiding.
“Wij staan nog steeds achter het huidige afvalstoffenplan, maar het is niet ons droomscenario”, zegt fractievoorzitter Jeroen Berends van het CDA. Nu betalen inwoners die hun grijze container aan de straat zetten tien euro en mensen in flats twee euro voor een grijze afvalzak. Daarbij komt het regelmatig voor dat grijze afvalzakken naast de container worden geplaatst.
Bij nascheiding hoeven inwoners het afval niet meer te sorteren en wordt het afval in één container ingezameld, namelijk bij het restafval. Dit afval wordt vervolgens in een fabriek gescheiden. De machines halen zoveel mogelijk herbruikbare afvaldelen uit het restafval, zoals plastic verpakkingen, blik en lege drinkpakken. Zo hoeven inwoners niet meer na te denken waar ze het afval moeten weggooien.
Volgens onder meer de PvdA, SP en Gemeentebelangen is het zinvol om te kijken naar nascheiding. “Onderzoeken van de Wageningen Universiteit en de Vrije Universiteit van Amsterdam tonen aan dat nascheiding door nieuwe technieken niet alleen goedkoper, maar ook milieuvriendelijker zouden zijn”, aldus Govert-Jan Pontier van de PvdA. “Twee of drie jaar geleden dachten wij hier ook nog anders over, noem het nascheidend inzicht”, grapt Pontier.

'We maken het inwoners veel te gemakkelijk'

Toch zijn de meeste coalitiepartijen niet overtuigd dat nascheiding beter is voor het milieu en goedkoper is. “Volgens mij is het beter om aan de voorkant bewustzijn te creëren bij inwoners”, zegt fractievoorzitter Marcella Heerenveen van GroenLinks. “We maken inwoners het zo veel te gemakkelijk.”
Volgens de VVD wordt nascheiding vaak als het ‘ei van Columbus’ gepresenteerd. “Maar het blijkt alleen in grote steden te werken waar veel hoogbouw is”, zegt fractievoorzitter Marius Weijers van de VVD. “Toch zijn we voor het onderzoek, want we denken dat uit het onderzoek naar voren komt dat ons huidige afvalstoffenbeleid werkt”, aldus Weijers.
Dat denkt ook wethouder Rens Steintjes (CDA). “De opbrengsten en kosten van nascheiding staan niet in ons huidige afvalstoffenplan. Wij hebben er vertrouwen in dat we de juiste keuze hebben gemaakt in 2020”, aldus Steintjes.

Containertuintjes

Naast een onderzoek naar nascheiding vroeg de gemeenteraad ook om een pilot voor containertuintjes rond ondergrondse afvalcontainers. De tuintjes zouden volgens een aantal partijen een oplossing kunnen bieden om bijplaatsingen van afvalzakken en andere spullen te ontmoedigen. Daarbij zouden buurtbewoners ook een rol kunnen spelen bij het onderhoud van de tuintjes.

Zie ook: