Noord-Veluwe

In Nunspeet niet tegen elkaar, maar na elkaar

Inwoners Nunspeet ervaren overlast van arbeidsmigranten
Inwoners Nunspeet ervaren overlast van arbeidsmigranten © Omroep Gelderland
NUNSPEET - In Nunspeet is een andere aanpak van het debat. Niet tegen elkaar maar na elkaar. Elke partij krijgt een aantal stellingen voorgelegd door Bernadet Vroon en Dick Baas van RTV Nunspeet. Daaruit haalden we een aantal korte quotes.

PvdA/GL – Sander Kouwenberg

Klimaat en wonen: Hoe moeten we verduurzaming van huizen financieren? Welke bijdrage gaat de overheid daaraan leveren?
Verduurzaming kan niet zonder inwoners en bedrijven. Andere energiebronnen zijn nodig, maar we zitten in Natura 2000-gebied, dus dat maakt het moeilijk in Nunspeet. Windmolens langs de A28 is vreemd, daarvoor bomen te kappen zijn we tegen.
Arbeidsmigranten: Arbeidsmigranten moeten altijd een plek krijgen in de gemeente. En hoe willen jullie dat doen?
We zijn voor menswaardige huisvesting voor arbeidsmigranten. Niet met zes mensen op een kleine kamer. Spreiding is daarbij nodig. Het zijn inwoners van Nunspeet en die moeten we ook huisvesting kunnen geven. Nu is er geen beleid.
Geloof: De Ahmaddiyah-beweging moet een even grote rol krijgen als de kerk binnen het mee participeren in de Nunspeetse samenleving.
We zijn rijk in Nunspeet met kerken en een moskee, die moeten allen aan tafel kunnen. Zijn we bang voor vreemden in Nunspeet?

CU – Gerben Pluim

Jeugdzorg: Op welke manier kan de jeugdzorg in de gemeente versterkt worden? Moet jeugdzorg weer terug naar het Rijk?
Hier is te weinig aandacht voor. Er ligt een enorme druk op jongeren en kinderen. Ze moeten allemaal presteren en dat moet fundamenteel anders. Ik denk dat een aantal jeugdhulptaken niet zijn voor gemeentes. De echt specialistische hulp moet terug naar het Rijk.
Inclusie agenda: Welke voorzieningen moeten in de gemeente komen, zodat kinderen met een beperking ook mee kunnen spelen? Jullie staan voor iedereen betrekken in de samenleving, hoe zien jullie de invulling daarvan?
Deze staat heel hoog in ons vaandel. Iedereen moet zich veilig voelen. Kunnen kinderen met een beperking wel overal spelen? Bij nieuwe speeltuinen moeten we daar rekening mee houden. Ook andere groepen. Inclusie is voor ons breed.

SGP – Harm-Jan Polinder

Wonen: Zijn jullie voor inbreiden of uitbreiden?
Bij wonen is het algemene en het individuele belang in het geding. Er is nooit een moment dat een gemeente af is. We moeten ongeveer 1000 woningen bouwen. Daarvan kunnen 400 binnen de bebouwde kom.
Duurzaamheid: Waarom geen windmolens rondom de A28?
We willen ze graag langs de A28, als je ze hoog genoeg maakt dan hoeft niet veel bos gekapt te worden. Niet in het openweidegebied. Natuur hoeft niet altijd boven duurzaamheid te gaan.
Zondagsrust: Als er meerdere geluiden vanuit de samenleving komen om winkels op zondag open te stellen, wat doen jullie daar dan mee als partij?
De winkeliers willen op zondag niet open. Ze krijgen daarvoor de roosters niet rond, bijvoorbeeld. Grotere winkels kunnen dat wel, de kleine niet. De rustdag willen we houden.

CDA – Wichert Stoffer

Wonen: Recreatiewoningen moeten voor toeristen blijven en niet voor permanente bewoning.
Geen woningen in recreatiegebieden.
Boeren: Boeren moeten beloond worden als ze een bijdrage leveren aan landschapsbeheer en faunabescherming.
Naar meer circulaire landbouw. Wij willen een deel van de boeren behouden, er moet een economisch verdienmodel zijn, die de overheid moet ondersteunen in een transitie.
Burgerparticipatie: Jullie zijn voor burgerparticipatie, maar als ik kijk naar de gang van zaken bij het IKC, waar burgers bij betrokken zijn. Maar zijn ze nu écht betrokken?
Burgerparticipatie is vaak te laat, daar willen we wat aan veranderen. Meer betrokkenheid vooraf aan een project.

VVD – Jan Geurtsen

Afval: Waarom zijn jullie geen voorstander van een diftarsysteem?
Dus het wegen van het afval . Wij zijn daar tegen, dat wordt een chaos. Als je buurman een zak in je bak gooit, dan betaal jij dat dus.
Recreëren: Hebben we in Nunspeet voldoende ruimte voor het 'ouderwets' kamperen, dus met een tent of caravan?
Die ruimte hebben we nu niet, maar dat zou wel heel mooi zijn. Het gaat om de diversiteit. Ook voor tentjes moet er ruimte zijn.
Overlast/vernielingen: Politiecapaciteit en boa's zijn minimaal en kan niet uitgebreid worden. Hoe zien zij een oplossing tegen het verminderen van overlast en vernielingen?
We willen wat meer veiligheid op straat, bijvoorbeeld door camera's. Bijvoorbeeld bij het stationsgebied/transferium en het Veluwemeer. Daarvoor zijn ook meer boa's nodig

Gemeentebelang – Mark van de Bunte

Welzijn: Goede ontmoetingsplekken in de kernen stimuleren en in stand houden van culturele instellingen. Hoe willen ze de cultuur/culturele voorzieningen in de kernen stimuleren?
We denken dat dorpshuizen erg belangrijk zijn, die willen we stimuleren en versterken. Meer organiseren op die plekken.
Sport: GB wil investeren in sport, maar als de Wiltsangh straks klaar is, is er toch genoeg? Wat moet er nog meer?
Hoe kunnen we de sportinfrastructuur versterken vanuit centra. Extra velden en gelegenheden in Vierhouten voor inwoners. Verenigingen die van elkaars faciliteiten gebruik maken.
Wonen: Hoe willen jullie de voorzieningen in de kleine kernen versterken? Waar mogelijk een extra bouwlaag in het centrum van Nunspeet. De woning wordt dan goedkoper. Daarbij moeten we niet de voorzieningen vergeten, dat betekent ook meer bedrijventerreinen.
Het debat nog eens terugkijken? Dat kan hier.