Gelderland

Merendeel Gelderlanders zou nog een boosterprik halen

Boosterprik wordt gezet
Boosterprik wordt gezet © Omroep Gelderland
ARNHEM - Het merendeel van de Gelderlanders zou nog een boosterprik halen, mocht die beschikbaar komen. Ongeveer driekwart wil nog wel een extra prik. Vijftien procent van de volwassenen haakt af, meldt datapersbureau LocalFocus op basis van een enquête in samenwerking met Kieskompas.
Kieskompas vroeg tussen 28 januari en 7 februari aan meer dan 4400 respondenten of ze al een boosterprik hebben gehad, of van plan zijn deze eerste oppepprik te gaan halen. Respondenten die aangaven dat dit het geval was, kregen daarna de vraag of ze ook nog een tweede booster zouden willen. Landelijk gezien geeft daarbij zo'n 12 procent van de mensen aan niets te zien in nog een extra prik.
In Gelderland is de bereidheid dus nog ietsje lager. Hier heeft 15 procent geen trek in nog een booster. Maar daartegenover zegt de ruime meerderheid (74 procent) wel bereid te zijn een extra boosterprik te nemen als die beschikbaar komt. Tien procent van de respondenten nog geen idee.
Iets meer dan zes op de tien Nederlanders is momenteel geboosterd, blijkt uit de meest recente cijfers van het Coronadashboard van de overheid. Een besluit over een extra boosterronde en wie daarvoor in aanmerking zou komen, is nog niet genomen.
Wel heeft de Gezondheidsraad afgelopen vrijdag geadviseerd de meest kwetsbare volwassenen een extra prik aan te bieden. Daarbij gaat het om alle 70-plussers, verpleeghuisbewoners, en om volwassenen met downsyndroom of met een ernstige immuunstoornis. Voor de rest van de bevolking is een tweede booster volgens het de gezondheidsraad nu niet nodig. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid neemt hier binnenkort een besluit over.

Ouderen en jongeren

Ouderen zijn ook eerder geneigd voor een extra booster te kiezen dan jongeren. Van de geboosterde 65-plussers zegt 85 procent ook voor een tweede oppepprik te kiezen. Onder geboosterde jongeren is dat 70 procent.