Rijk van Nijmegen

Gelderland en milieudeskundige lijnrecht tegenover elkaar

De zware industrie in Nijmegen-West, met op de voorgrond asfaltcentrale APN.
De zware industrie in Nijmegen-West, met op de voorgrond asfaltcentrale APN. © John Beckmann
NIJMEGEN - "Wij wijzen met klem af dat onze organisatie ambtenaren of ingehuurde krachten vanwege een kritische mening zou ontslaan of een contract zou beëindigen." Met die stellige woorden verweert de provincie Gelderland zich tegen beschuldigingen van een milieudeskundige, die ze de laan uitgestuurd heeft.
De beschuldigingen van de deskundige, Cor Coenrady uit Elst, noemt de provincie in een persverklaring "absoluut onjuist". De provincie bezweert dat een kritische houding juist wordt gewaardeerd.
De reden dat de deskundige, met een veertigjarige staat van dienst in zijn vakgebied, de zak kreeg is volgens de provincie dat hij de geheimhoudingsclausule van zijn werkgever zou hebben geschonden. "In onze systemen staan (vertrouwelijke) gegevens van Gelderse inwoners, bedrijven en organisaties."

Provincie vertrouwt Coenrady niet

De provincie stelt dat erop vertrouwd moet kunnen worden dat mensen die voor de provincie werken hier zorgvuldig mee omgaan. "Bij de heer Coenrady was dat niet meer het geval. Hij heeft (naar eigen zeggen) honderden documenten mee naar huis genomen en (deels) openbaar gemaakt. Daarom is het contract met hem ontbonden."
Volgens de zeer ervaren milieudeskundige snapt de provincie er niets van. "Het zijn geen geheime stukken, maar gewoon openbaar", legt hij voor de zoveelste keer nog maar eens uit. Hij wijst op de Wet open overheid (Woo), de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en het Verdrag van Aarhus.
In dat verdrag staat dat milieu-informatie als meetrapporten en vergunningen actief openbaar moeten worden gemaakt. "Dat had de provincie in het verleden ook, maar toen kwamen de omgevingsdiensten. En ik zou ze dus ook niet hebben bewaard, als de opdracht niet was geweest om een er-is-niets-aan-de-hand-rapport te schrijven." De milieudeskundige betitelt dat als 'ethisch onjuist'. Uit onvrede daarover stapte hij op bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).
Cor Coenrady
Cor Coenrady © Omroep Gelderland

Geheimhoudingsplicht is onzin

Het is volgens Coenrady dan ook onzin dat hij een geheimhoudingsplicht zou hebben geschonden. Hij vindt het ook een beetje zot dat diezelfde provincie zonder problemen akkoord is met verstrekken van de 865 documenten over industrieterrein TPN-West in Nijmegen aan de omwonenden van dat gebied met zware vervuilende industrie, maar dat het wel een probleem is dat diezelfde stukken op zijn laptop staan omdat hij veel thuis werkte.
Van die 865 documenten heeft hij er twee openbaar gemaakte die hij beschikbaar stelde aan omwonenden van asfaltcentrale APN in Nijmegen. Uit die stukken bleek dat de asfaltfabriek de uitstoot normen voor Zeer Zorgwekkende Stoffen zeventien keer overschreed. Omroep Gelderland bracht dat begin september naar buiten, waarna een reeks van berichtgeving op gang kwam die de staatssecretaris deed besluiten de regels voor asfaltcentrales aan te passen.
Hij snapt op zich wel dat de provincie en de gemeente Nijmegen die gegevens in eerste instantie liever binnen de muren hadden gehouden. Hij herhaalt, zoals hij eerder tegen Omroep Gelderland zei, dat de provincie niet wilde dat hij ging praten met de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Dat deed Coenrady toch, omdat hij wettelijk niet anders kan.
"Daar moest ik verschijnen en die vragen natuurlijk ook allerlei documenten op. Daar hebben ze de wettelijke mogelijkheid toe. Er komt natuurlijk op een gegeven moment een rapport van de Onderzoeksraad, en daar zouden wel eens conclusies in kunnen staan die mijnheer Van der Meer (gededupteerde, red.) niet zo leuk vindt. De feiten en omstandigheden hoe het écht zit." Dat zou wel eens onprettig kunnen zijn voor de provincie, stelt de milieudeskundige. "En voor de gemeente Nijmegen ook."
Weer een kritisch verhaaltje dat niet uitkomt. Dan ga je om je heen meppen.
Milieudeskundige Cor Coenrady

Bestuurscultuur, beeldvorming, gezichtsverlies

Een kritische medewerker wordt niet gewaardeerd. Je dient loyaal te zijn, aldus Coenrady. "Bestuurscultuur, beeldvorming, gezichtsverlies", vat hij het samen. "Het punt is, ik ben gerechtelijk deskundige. Die stelt feiten en omstandigheden vast. En de opdrachtgever heeft daar wel eens moeite mee. Gerechtelijk deskundigen hebben het daar met elkaar ook over."
Het is ook geen incident, stelt Coenrady. Een interview met Omroep Gelderland over papierfabriek Parenco werd ook niet gewaardeerd en een rapport over de railterminal bij Valburg, in opdracht van de gemeente Overbetuwe, viel ook niet in goede aarde. "Ja, daar gaat de buurt onmiddellijk mee naar de Raad van State. Weer een kritisch verhaaltje dat niet uitkomt. Dan ga je om je heen meppen."

Wegmoffelen

Dat is volgens hem waarom de provincie nu in een persverklaring naar buiten brengt dat Coenrady spullen van hen steelt en niet te vertrouwen is. "Dat is nu de bestuurscultuur. Daar moet je het met elkaar over hebben." Hij verwijst naar de toeslagenaffaire. "Daar probeerde men ook alles weg te moffelen. Dan hebben we het over bestuurscultuur."
Hij vindt het opmerkelijk dat het allemaal GroenLinks-bestuurders zijn die moeilijk doen over zijn manier van opereren. Juist voor een partij met zo'n naam. "Want die moeten iets voor het milieu doen toch? Het is een politiek spel wat er gespeeld wordt."
Mocht de provincie het voor de rechter willen brengen, dan ziet Coenrady dat met vertrouwen tegemoet. "Ik denk niet dat een rechter zal zeggen: u bent strafbaar."