Rivierengebied

Enorme toename van bevers zorgt voor steeds meer problemen

De bever kan voor gevaar zorgen bij hoogwater.
De bever kan voor gevaar zorgen bij hoogwater. © Omroep Gelderland
ZUILICHEM - Bevers veroorzaken steeds vaker schade in Gelderland. Vooral in het Rivierengebied zijn op steeds meer locaties problemen. Zo vinden de dieren dijken aantrekkelijk om holen in te graven en dat verhoogt de kans op een overstroming.
Het knaagdier was 150 jaar afwezig, maar in de jaren negentig werden de eerste bevers hier weer uitgezet. "De natuur was voldoende hersteld voor het leefgebied van de bever", vertelt Henne Ticheler, adviseur water en ruimte bij Waterschap Rivierenland. “Bevers worden ook wel de natuurlijke wateringenieurs genoemd. Ze knagen bomen om, graven geulen en bouwen dammen.”
Enorme toename van bevers zorgt voor steeds meer problemen
Bevers veranderen de omgeving en dat is goed voor de natuur. "Omgevallen bomen zorgen voor schuilplekken. Door gebouwde dammen kan een groter watergebied ontstaan. Zo kunnen er nieuwe planten en dieren groeien”, legt de adviseur van het waterschap uit.

Verdubbeling

Het aantal bevers groeit enorm Er leven er naar schatting zo’n 5000 in heel Nederland, waarvan 1500 in het Rivierenland. Dat aantal verdubbelt ieder vier jaar en dat brengt problemen met zich mee.
“Bevers vinden dijken aantrekkelijk om daar holen in te graven. Dat verzwakt de dijk en vergroot de kans op een overstroming”, licht Ticheler toe. Bevers graven ook gangen in watergangen richting het land. "We hebben daar schouwpaden waar het onderhoud plaatsvindt. Als je daar met een tractor of een kraan overheen rijdt, kun je wegzakken of omvallen. Er kunnen ook gaten in wegen ontstaan die langs het water zitten."
Dammen die de knaagdieren bouwen, blokkeren de waterafvoer en verhogen de waterstand. Ticheler: "Als de waterafvoer verandert, heeft dat gevolgen voor de landbouw, zoals schade aan gewassen. Ook kruipruimtes in woningen kunnen onderlopen."

Steeds meer problemen

Volgens Ticheler zorgen bevers op steeds meer plekken voor problemen. "In 2020 ondervonden we op negen locaties problemen. Vorig jaar waren dat er vijftien. Alleen dit jaar al hebben we op tien locaties schade. Het worden er meer en meer.”
De dijk- en waterbeheerders zijn daarom druk bezig met het herstellen van schade. Zo worden in Zuilichem beverholen in het schouwpad helemaal opengemaakt en opnieuw dichtgemaakt om het terrein te versterken.

Beverpatrouilles

"In juli vorig jaar zijn we bij hoogwater begonnen met nachtelijke beverpatrouilles. Dan is de bever het meest actief. Met nachtzichtkijkers speuren we naar dieren langs de dijk en proberen we die te verjagen", legt Ticheler uit.
Ook worden dijken beschermd met gaas. “We kunnen niet overal langsgaan met gaas dus dat doen we vooral op risicovolle locaties waar het water bij normale stand direct tegen de dijk komt. Door het ingraven van gaas voorkom je dat de bever de dijk in gaat graven.”
In 2020 was het waterschap 25.000 euro kwijt aan het herstellen en voorkomen van schade door bevers. Doordat het aantal plekken met schade toeneemt, zullen deze kosten de komende jaren alleen maar toenemen, verwacht het waterschap.