Stedendriehoek

Soap om afbrokkelend viaduct A1, dit is waarom Apeldoorn nu in actie komt

Volgens de gemeente kan het nog twee jaar duren voordat het viaduct wordt vervangen
Volgens de gemeente kan het nog twee jaar duren voordat het viaduct wordt vervangen © Omroep Gelderland
RADIO KOOTWIJK - Dat beton afbrokkelt van een viaduct over de A1, dat is langer bekend. Al in 2016 kwam de schade aan viaduct Hoog Burel aan het licht. Waarom maakt Apeldoorn zich nu ineens ernstige zorgen om het afbrokkelende beton en de veiligheid van de weggebruiker?
Apeldoorn stuurde deze week een brief van Rijkswaterstaat, eigenaar van het viaduct. De gemeente wil namelijk zwart op wit hebben wie verantwoordelijk is voor het afbrokkelende viaduct en eventueel daaruit voortvloeiende schade. Apeldoorn maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van weggebruikers. Rijkswaterstaat zou namelijk wel periodiek de status van het viaduct monitoren, maar kan geen garantie geven dat brokken beton niet naar beneden komt. Daarom stelt Apeldoorn dat er grote risico's zijn voor verkeer op de A1.
Viaduct brokkelt al jaren af, waarom luidt Apeldoorn nu de noodklok?

Dicht voor sloop

Dat werkzaamheden aan het viaduct nog steeds niet zijn uitgevoerd, komt door een uitspraak van de voorzieningenrechter. Die schorste vorige maand een verkeersbesluit van de gemeente. Dat gebeurde toen het viaduct al dicht was voor sloop. Een nieuw viaduct had komende zomer klaar moeten zijn. Maar de rechter oordeelde dat de gemeente eerst de effecten van nabijgelegen Natura 2000-natuurgebieden moet onderzoeken en meewegen in de algehele belangenafweging.
De tekst gaat verder onder de foto:
Viaduct Hoog Burel
Viaduct Hoog Burel © Omroep Gelderland

Calamiteiten

Ook maakten bewoners van Radio Kootwijk bezwaar. Zij voelden zich door de wegafsluiting onveilig en vreesden dat hulpdiensten bij calamiteiten niet op tijd aanwezig konden zijn. Rijkswaterstaat bedacht met de landeigenaar en de hulpdiensten een alternatieve route die voldoen aan de wettelijke eisen van bereikbaarheid. Maar bewoners zijn bang dat hulpdiensten zich toch klemrijden op dit bospad.
Belanghebbenden willen graag een noodviaduct als alternatief voor de omleidingsroute. Maar die zeggen dat de overheid de kosten van minimaal 1 miljoen euro niet wil ophoesten. Die kosten zijn inderdaad een bezwaar, vindt Rijkswaterstaat. "Die zijn onevenredig groot in verhouding tot de kleine groep gebruikers van dit viaduct", aldus woordvoerster Sandra van der Zweep. "Daarnaast zou het tijdelijke viaduct volledig in een Natura 2000-gebied komen te liggen. Dat vereist bomenkap. Daarom vindt Rijkswaterstaat de aanleg van deze tijdelijke maatreel in een natuurgebied ongewenst."
Automobilisten reageren wisselend op het afbrokkelen van beton. "Ik neem aan dat als er echt nú iets zou moeten gebeuren, ze wel zouden ingrijpen. Ik voel me er niet minder veilig door", zegt Rick Teunissen, die als bijrijder enkele honderden meters van het viaduct verwijderd is.

Twee jaar vertraging

Het levert een flinke vertraging op, en dat is vervelend voor een viaduct dat intussen afbrokkelt. "Het zou zomaar nog twee jaar kunnen duren, als alle stappen worden gezet in de bezwarenprocedure", weet wethouder Wim Willems. "Die twee jaar, met de nodige risico's, dat vinden wij heel spannend."
"Wij begrijpen de uitspraak van de voorzieningenrechter. Maar wij hebben een andere afweging. Wij vinden de veiligheid van de weggebruikers echt voorrang hebben op de uitgebreide natuurwetgeving" De wethouder vraagt Rijkswaterstaat daarom de situatie voor te leggen aan de landsadvocaat.
Rijkswaterstaat laat weten een landsadvocaat niet nodig te vinden. "De verantwoordelijkheid ligt vast in de wet", aldus een woordvoerster. "Voor de weggebruikers over het viaduct is de gemeente verantwoordelijk. Voor de weggebruikers van de A1 ligt die bij Rijkswaterstaat. Ook de verantwoordelijkheid voor de constructie van het viaduct ligt bij ons. Dat gaan we ook terugkoppelen aan de gemeente."
"Als het viaduct afbrokkelt, moeten ze 'm dichtgooien", zegt Paul Groot. "Nu ik dit weet, ben ik toch bang dat er straks wat valt. Je weet nooit waar en wanneer het precies gebeurt. De mensen die zulke berekeningen maken, hebben het ook wel eens mis. Ik zou zeggen: opschieten, afsluiten en een goede wegomlegging verzorgen. Daar zit ook niet iedereen op te wachten, maar als het niet anders kan, dan kan het niet anders."

Consequenties

Toch is Apeldoorn er niet gerust op. Nu wordt allen nog vrachtverkeer geweerd, maar wethouder Willems vreest het moment dat het viaduct halsoverkop dicht moet voor alle verkeer. "Dan kan ik niet overzien wat de consequenties zijn." In de brief aan Rijkswaterstaat benoemt het college dan ook de urgentie om de omleidingsroute voor huldiensten goed te blijven onderhouden. "Die noodweg moet altijd operationeel zijn zodat de hulptroepen Radio Kootwijk kunnen bereiken", vindt Willems.
Rijkswaterstaat benadrukt dat veiligheid te allen tijde de hoogste prioriteit heeft. "We zullen er alles aan doen om de weg zo veilig mogelijk te houden. Onze onderhoudsaannemer rijdt er regelmatig onderdoor. Die klopt op het beton en smeert het dicht, als dat nodig is", aldus Van der Zweep. "Het laatste onderhoud aan het viaduct heeft eind 2021 plaatsgevonden om betonschade te herstellen. We hebben echt niet de verwachting dat er binnenkort problemen ontstaan. Maar honderd procent garantie heb je nooit."
De tekst gaat verder onder de foto:
Het bewuste viaduct.
Het bewuste viaduct. © Rijkswaterstaat
Intussen rijdt het verkeer over en onder Hoog Burel af en aan. Bert Westland fietst over het viaduct om een boodschap te doen. De inwoner van Radio Kootwijk hoopt dat het viaduct snel wordt vervangen. Toch is hij blij dat de weg op het viaduct weer is opengesteld. Hij tekende bezwaar aan tegen de afsluiting. "Ik vind het belangrijk dat er sprake is van een veilige situatie. Zowel voor het verkeer over het viaduct als voor het verkeer onder het viaduct door. De overheid moet wel snel gaan acteren, maar dat moet wel volgens de regels. En dat is hier niet gebeurd."
Iris Vriend ziet het viaduct vanuit de verte liggen en moet er straks onderdoor rijden. "Ik wist niet van de situatie, maar ik snap dat het een groot probleem is voor weggebruikers. Als er zo'n brokstuk op je auto of raam valt... dat is een serieus probleem. Het klinkt niet veilig, maar hoe ze dat verder moeten oplossen? Dat weet ik niet. Van een afsluiting zullen veel mensen niet blij worden. Misschien kunnen ze er 's nachts aan werken?", oppert ze.