Rijk van Nijmegen / Arnhem en omstreken

Oud-directeur verdacht van grootschalige zorgfraude

De rechtbank in Arnhem.
De rechtbank in Arnhem. © Omroep Gelderland
NIJMEGEN - Wel de persoonsgebonden budgetten (pgb's) van cliënten ontvangen, maar geen of slechts gedeeltelijk zorg en begeleiding leveren. Daaraan zou de 53-jarige voormalig directeur van de Nijmeegse zorgverleners Rigter BV en R2 zich schuldig hebben gemaakt. Deze donderdag moet ze voor de rechter verschijnen.
Dan begint de strafzaak tegen de Nijmeegse, die aan het roer stond bij het inmiddels failliete zorgbedrijf. Ze wordt ervan verdacht zorg- en huurovereenkomsten en facturen vervalst te hebben.
Zo zou er een vervalste handtekening van een cliënt op een zorgovereenkomst hebben gestaan. Ook heeft ze volgens het Openbaar Ministerie budgetten overgeschreven naar haar eigen bankrekening onder de vermelding van dagbesteding, die niet of nauwelijks heeft plaatsgevonden. Zeventien cliënten zouden hierdoor gedupeerd zijn.

Terugbetaling 150.000 euro

Rigter en dochteronderneming R2 boden zorg aan cliënten met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Het ging hierbij voornamelijk om beschermd en begeleid wonen.
De zorgbedrijven kwamen al eerder in opspraak. De rechter veroordeelde de directeur en de dochteronderneming in 2020 tot terugbetaling van ruim 150.000 euro aan de gemeente Nijmegen, omdat bij vier cliënten stelselmatig aanzienlijk minder zorg is geleverd dan was overeengekomen en gedeclareerd.
Dat gebeurde in een civiele zaak waarin de gemeente Nijmegen 1,8 miljoen euro aan pgb-gelden terugeiste van Rigter en R2. Het grootste deel van die claim kon niet behandeld worden, omdat Rigter tijdens de procedure failliet werd verklaard. Daarom kon de rechter alleen nog kijken naar de zorggelden die aan de dochteronderneming zijn uitbetaald.
De rechtbank behandelt de zaak nog niet inhoudelijk. Het gaat vandaag om een voorbereidende zitting in het strafproces.