Gelderse Vallei

Logo van liefst 180 meter verrijst in Veluws landschap (en dit is waarom)

Het logo is maar liefst 180 meter breed.
Het logo is maar liefst 180 meter breed. © Nationale Park de Hoge Veluwe
OTTERLO - Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft het eigen logo over maar liefst een breedte van 180 meter in het stuifzand van het Oud-Reemsterzand aangebracht. Aanleiding is dat het park al twintig jaar werkt aan herstel van stuifzand.
Stuifzandgebieden verdwijnen in heel Europa snel door de neerslag van stikstof. De Hoge Veluwe begon in 2002 al met bescherming van de bijzondere natuur, die veel zeldzame dieren en planten herbergt. Maar omdat de stikstofneerslag niet minder is geworden, is voortdurend onderhoud van de bedreigde gebieden nodig. Dat gebeurt door een arbeidsintensieve vorm van plaggen.

Andere werkwijze

Op het Oud-Reemsterzand, een gebied in de noordzijde van het park grenzend aan het Otterlose Bos, is ditmaal voor een andere werkwijze gekozen. In plaats van plaggen is de toplaag zodanig omgewerkt, dat het blonde mineraalrijkere zand aan de oppervlakte is gekomen. Dit vormt het logo van het park.
Het 180 meter brede landmark, dat vanuit de lucht zichtbaar is, toont de stilistische weergave van de kop van het kruisdragende Hubertushert. Dit werd rond 1920 in opdracht van het echtpaar Kröller-Müller door architect Henry van de Velde ontworpen.

Stuifzandlandschap

Het enorme logo zal op den duur vervagen door verstuivend zand en plantengroei. Het doel van deze ingreep, namelijk de reconstructie van een stuifzandlandschap en daarmee de bescherming van de kwetsbare stuifzandfauna en -flora, blijft echter bestaan.