Gelderse Vallei

Ministers bezoeken boeren die samen stikstofcrisis bestrijden

Ministers bezoeken Binnenveldse Hooilanden
Ministers bezoeken Binnenveldse Hooilanden © Omroep Gelderland
WAGENINGEN - Stikstofminister Christianne van der Wal en landbouwminster Henk Staghouwer brachten maandag een werkbezoek aan de Binnenveldse Hooilanden. Het natuurgebied tussen Ede, Wageningen en Veenendaal wordt gezamenlijk beheerd door Staatsbosbeheer, de bewoners van het gebied en een aantal boeren. Een bijzondere samenwerking die in verband met de stikstofcrisis in het oog springt bij de ministers.
Als de ministers de kaplaarzen hebben aangetrokken, trekken ze het 280 hectare grote gebied in. "We hebben de minister het verschil laten zien tussen een perceel dat al 50 jaar lang onder natuurlijk beheer is en we hebben een perceel laten zien waar de invloed van stikstof zichtbaar is," zegt Sylvo Thijsen van Staatsbosbeheer. "Natuurberscherming en landschapsverzorging is een gezamenlijke taak en dat laat dit project heel mooi zien."
Onderdeel van het grote gebied is het 56 hectare tellende Binnenveldse Hooilanden. Zes boeren hebben dat aangekocht om het te beheren, maar ook om te kunnen blijven boeren en toch hun natuurdoelstellingen te halen. De minister nemen ook een kijkje bij melkveehouder Jan van Ruiswijk, een van de boeren die deel uit maakt van de coöperatie.

Compromissen sluiten

"Ik heb een compromis moeten sluiten. De mensen van natuur hebben een compromis moeten sluiten en zo zijn we toch met elkaar verder gekomen. Wij worden als bedrijf zeg maar verweven in de natuur. Misschien is dit ook wel een voorbeeld voor andere plekken. Dat moet de toekomst uitwijzen. Ik denk het wel."
Stikstofminister Christianne van der Wal was tot voor kort gedeputeerde in Gelderland. Ze is dus al bekend met het project, dat volgens haar laat zien dat de oplossing voor het stikstofprobleem in Nederland niet van bovenaf opgelegd kan worden.

Samen zoeken naar oplossingen

"Het is echt de bedoeling dat we van onderop, samen met de mensen in het gebied, gaan kijken naar de beste oplossing," aldus stikstofminister van der Wal. "En dat is niet eens per gebied. Dat is zelfs per boer, per ondernemer kijken, wat kan wel, wat kan niet. En op welke manier kun je je eigen toekomst vormgeven."