Rivierengebied

325 huizen en school komen op Tiels veilingterrein

TIEL - Het plan voor de bebouwing van het veilingterrein in Tiel is rond. Daar worden zo'n 325 huizen en een beroepscollege voor het vmbo gebouwd. Op de locatie van de oude school aan de Teisterbantlaan kunnen dan nog eens 90 huizen komen. Er hangt voor de gemeente nog wel een prijskaartje van 8,3 miljoen euro aan.
Al decennia zijn er plannen om het oude bedrijventerrein rond het station te vernieuwen. De gemeente Tiel heeft het project vorig jaar losgetrokken met het opstellen van een gebiedsvisie en de aankoop van onder meer de hallen van de Vrije Markt, Ali Bazaar en kringloopzaak 2Switch. De Vrije Markt was voorheen de thuisbasis van het medium Jomanda.

Omwonenden mogen nog meepraten

Nu is het zogenoemde stedenbouwkundige plan klaar, waarin is aangegeven welke woningen waar komen en hoe de wegen, parkeerplaatsen en het groen zijn ingedeeld. De gemeenteraad gaat zich hier eind februari over buigen. Voor die tijd zijn er nog (online) bijeenkomsten waar met omwonenden over de plannen gesproken wordt.
In het plan voor het veilingterrein zijn 104 sociale huurwoningen opgenomen. De andere zijn middeldure tot dure woningen. De woningen aan de Teisterbantlaan zijn allemaal in die laatste categorie. Op het veilingterrein is daarbij zo'n 750 vierkante meter aan commerciële ruimte gepland, waaronder ook horeca. Het is de bedoeling dat hiervoor de witte gebouwen en villa van de oude Metawa-fabriek en de Tielse veiling deels blijven staan.

Raad moet nog 8,3 miljoen uittrekken

De gemeenteraad moet meteen ook een beslissing nemen over de investering van 8,3 miljoen euro. Eerder heeft de raad al ingestemd met de visie op het gebied en - in beslotenheid - met het aankopen van de terreinen. Hoeveel geld daarmee gemoeid was, is niet bekendgemaakt.
Een flink deel van de investering (3,3 miljoen euro) is bestemd voor een grote nieuwe rotonde waarmee de Teisterbantlaan met de Spoorstraat en de Papesteeg verbonden wordt. Bij deze rotonde zal ook het nieuwe beroepscollege verrijzen. Voor de bouw hiervan is eerder al bijna 18 miljoen euro uitgetrokken.

Provincie en Rijk dragen bij

Voor het mogelijk maken van de woningbouw op beide terreinen doet de provincie een bijdrage van 2,5 miljoen euro. Het Rijk draagt aan de ontwikkeling van het gebied rond het spoor 3,2 miljoen euro bij.
De gemeente wil eind 2023 beginnen met het bouwrijp maken van het veilingterrein. Een jaar later zou dan begonnen worden met de bouw die naar verwachting in totaal zo'n vijf jaar in beslag neemt.